Nowe nasadzenia stworzą ekosystem


Dzień Ziemi – pod takim hasłem corocznie wiosną prowadzone są akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić wszystkim, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.
„Inwestujmy w naszą planetę” – pod tym hasłem obchodzono Dzień Ziemi w Gminie Ełk. W ramach obchodów w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Lecha A. Kaczyńskiego w Chełchach zasadzono drzewka i krzewy.

– Te nowe nasadzenia, wraz z rosnącymi tu już drzewami i krzewami, za kilka lat stworzą miniaturę ekosystemu – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk, który wziął udział w akcji sadzenia razem z młodymi mieszkańcami Gminy Ełk, przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Jurczykiem, dyrektorem SP w Chełchach Karolem Marchlem oraz Robertem Karwowskim z Urzędu Gminy.

Ważne dla środowiska działanie mogło zostać zrealizowane dzięki współpracy Gminy Ełk z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą i punktem Europe Direct Olsztyn.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/nowe-nasadzenia-stworza-ekosystem/