Niech nikt nie będzie pozostawiony samemu sobie


W stanie zagrożenia epidemicznego nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie. O wsparcie potrzebujących, starszych, samotnych, niepełnosprawnych, szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną apeluje Wójt Tomasz Osewski, Gminy Ełk.

– To właśnie osoby starsze znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Razem z rządem, służbami socjalnymi i mundurowymi staramy się zapewnić wszystkim pomoc. W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina – nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

W tym szczególnym okresie ważną rolę pełni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy, kto ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do GOPS. Przypominamy numer do GOPS: 87 619 45 51.

– Ośrodek pomocy społecznej współpracuje z policją, także z gminnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojskiem Obrony Terytorialnej – dodaje Tomasz Osewski. – Wielką rolę pełnią u nas także sołtysi, którzy są najbliżej naszych mieszkańców. Zgłaszajmy im problemy. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy psychologa, nie ma jak zrobić zakupów, nie ma ciepłych posiłków, reagujmy. Zgłaszajmy takie przypadki do sołtysów lub bezpośrednio do GOPS.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/niech-nikt-nie-bedzie-pozostawiony-samemu-sobie/