Nabór wniosków dotyczących mobilności


Związek ZIT MOF Ełku. w skład którego wchodzą Gmina Ełk i Miasto Ełk, ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis w ramach ww. konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (konkurs nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/19).

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 4 listopada – 10 grudnia 2019 r. Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl.

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej UM Ełk.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/nabor-wnioskow-dotyczacych-mobilnosci/