Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Na sprzedaż nieruchomość na terenie Ełku przy osiedlu „Konieczki”

7 lutego 2017, godz. 11:10 (Aktualizacja: 7 lutego 2017, godz. 11:11)

Gmina Ełk posiada do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane położone na terenie obrębu 2-Ełk 2 miasta Ełku:

– działka nr 2861/5 o pow. 0,7011 ha,

– działka nr 2861/6 o pow. 0,5196 ha,

– działka nr 2861/7 o pow. 0,4265 ha,

– działka nr 2861/8 o pow. 0,5178 ha,

– działka nr 2861/9 o pow. 0,4234 ha,

– działka nr 2861/10 o pow. 0,4705 ha,

– działka nr 2861/11 o pow. 0,4187 ha,

– działka nr 2861/12 o pow. 0,4294 ha,

– działka nr 2861/13 o pow. 0,4187 ha,

– działka nr 2861/14 o pow. 0,4471 ha,

– działka nr 2861/15 o pow. 0,5587 ha,

– działka nr 2861/16 o pow. 0,7724 ha,

– działka nr 2861/17 o pow. 0,4303 ha,

– działka nr 2861/18 o pow. 0,4709 ha,

– działka nr 2861/20 o pow. 0,6691 ha stanowi drogę wewnętrzną.

 

Powyższe działki posiadają łączną powierzchnie 7,6742 ha.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Obwodnica Północna” zatwierdzonym uchwałą nr X.98.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011 r. nieruchomości powyższe stanowią tereny handlu z dopuszczeniem usług miastotwórczych.

W najbliższej okolicy znajdują się bloki mieszkalne oraz przedsiębiorstwa.

Dopuszcza się następujące rodzaje podstawowej działalności gospodarczej:

  • handel detaliczny, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
  • handel hurtowy;
  • usługi związane z prowadzeniem stacji diagnostyki samochodowej;
  • usługi związane z prowadzeniem warsztatów samochodowych autoryzowanych przez producentów samochodów, o liczbie stanowisk naprawczych nie przekraczającej 4;
  • usługi związane z prowadzeniem miejsc obsługi podróżnych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

 

Przetarg odbędzie się 10 kwietnia 2017 roku

o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ełk

przy ul. T. Kościuszki 28A

Cena wywoławcza: 14 663 600,10 zł netto

Wadium należy wpłacać do 4 kwietnia 2017 roku

Wadium w wysokości: 740 000,00 zł

tel. 87 619 45 20

Gmina Ełk oferuje także na sprzedaż atrakcyjne działki położone w obrębach Bartosze, Barany i Szeligi – Buczki po znacznej obniżce cen.

Obręb BARANY – OBNIŻKA CEN DZIAŁEK  – 40 proc. !!!

Nieruchomości gruntowe, niezbudowane położone w miejscowości Barany, będące własnością Gminy Ełk ujawnione w księdze wieczystej  KW OL1E/00013233/9.

Plan zagospodarowania przestrzennego: Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną bądź zabudowę mieszkalno-usługową.

Nieruchomości oddalone są ok. 2 km od Ełku w cichej i spokojnej okolicy w kompleksie domków jednorodzinnych.

Działki ze względu na swoje położenie i bardzo dobry dojazd idealnie nadają się pod budowę wymarzonego domu, gdzie można spokojnie mieszkać i wypoczywać na obrzeżach miasta, korzystając z uroków otaczającej natury.

tabelka-barany

Przez działki o nr geod. 290/6, 290/25, 290/35, 290/37, 290/38 – obręb Barany, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

barany-fot-1

barany-fot-2

Obręb BARTOSZE – OBNIŻKA CEN DZIAŁEK  – 30 proc. !!!

Nieruchomości gruntowe, niezbudowane położone przy drodze powiatowej w miejscowości Bartosze, będące własnością Gminy Ełk ujawnione w księdze wieczystej  KW OL1E/00015357/8.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr II/22/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 31.12.2010 r. (Dz. Urz. Woj. War. – Maz. Nr 18 poz. 352 z dnia 23.02.2011 r.) „działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną”.

tabelka-bartosze

Działka o nr geod. 125/27 – obręb Bartosze, gm. Ełk znajduję się w pasie ochronnym w związku z przebiegiem linii elektroenergetycznej średniego napięcia, gdzie obowiązuje zakaz budowy od czasu przeniesienia linii lub jej skablowania.

bartosze-fot-1

bartosze-fot-2

bartosze-fot-3

Obręb Szeligi – Buczki – OBNIŻKA CEN DZIAŁEK – 20 proc.!!!

Nieruchomości gruntowe, niezbudowane położone w obrębie Szeligi – Buczki, będące własnością Gminy Ełk ujawnione w księdze wieczystej KW OL1E/00013286/5.

Plan zagospodarowania przestrzennego: Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

tabelka-szeligi-buczki

Przez działki o nr geod. 67/65, 67/66, 67/67, 67/68 – obręb Szeligi – Buczki, gm. Ełk, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.

szeligi-buczki-fot-1

Przetargi odbędą się 7 marca 2017 roku

o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ełk

przy ul. T. Kościuszki 28A

Wadium należy wpłacać do 1 marca 2017 roku

KONTAKT: nr tel. 87 619 45 18

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja Podatki gov pl