Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Mniej szkodliwego azbestu w Gminie Ełk

31 grudnia 2020, godz. 13:51

W 2020 roku Gmina Ełk jako jedyna spośród członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” realizowała zadanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Projekt: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
w Gminie Ełk o ogólnej wartości 44.375,71 złotych został zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (łączna dotacja to kwota: 24.482,70 złotych, zgodnie z umową nr 00027/20/05022/OZ-LZ/D).

– W ramach zadania udało się w tym roku odebrać oraz zneutralizować łącznie prawie 60 ton wyrobów zawierających azbest z 34 posesji naszej gminy – cieszy się Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Każda stara płyta eternitowa zawiera od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet jeśli tylko leżą na dachu. Włókna azbestowe pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka – są czterokrotnie cieńsze od włosa.

image_pdfimage_print

Dla cudzoziemców 50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię