Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Mistrzowie słowa rywalizowali w Nowej Wsi Ełckiej

21 lutego 2020, godz. 15:17 (Aktualizacja: 21 lutego 2020, godz. 15:18)

Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego odbył się 21 lutego 2020 r. I Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny „Mistrzowie Słowa”. Data wydarzenia, które miało miejsce w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej nie jest przypadkowa.

– Celowo wybrano tę datę, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Celem konkursu było podnoszenie sprawności językowej, propagowanie kultury języka polskiego, rozwijanie zainteresowań językiem polskim, kształcenie umiejętności retorycznych oraz integrowanie środowisk szkolnych.

Zmagania frazeologiczne polegały na sprawdzeniu znajomości wiedzy oraz umiejętności zastosowania związków w wypowiedzi. Do I Międzyszkolnego Konkursu Frazeologicznego przystąpiło pięć szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich, Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Alicja Wysocka – ekspert, metodyk, nauczycielka języka polskiego; Barbara Ladzińska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk; Agnieszka Malinowska – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Ełk.

Reprezentanci wszystkich szkół wykazali się ogromną wiedzą oraz umiejętnościami oratorskimi, poziom był wysoki i bardzo wyrównany. Po dwóch etapach rozgrywek okazało się, że zwycięzcami konkursu zostali reprezentanci Szkoły Podstawowej w Prostkach i to właśni do nich powędrowało miano „Mistrzowie Słowa”. Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

– Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że wpisze się w tradycję naszej szkoły – cieszy się Jacek Szumski, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej. – Dziękuję też organizatorkom: Bożenie Kulik, Marioli Marcińczyk i Katarzynie Niedźwieckiej.

image_pdfimage_print

Koronawirus?! 50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja