Każdy, kto ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy.

Na czym polega obowiązek meldunkowy
– zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego,
– wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego oraz wymeldowaniu z miejsca pobytu czasowego,
– zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Kto może załatwić meldunek
Możesz to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, parter, pok. 02 lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — muszą wykonać obowiązek meldunkowy w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co możesz zrobić przez internet
– możesz wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
– możesz zgłosić wyjazd za granicę oraz powrót z wyjazdu z zagranicy,

– wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz
rejestru PESEL – pobierz tutaj.

 

UWAGA! Przez internet nie zameldujesz się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),
– rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2523).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia