Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Lepsza codzienność dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych

19 lipca 2021, godz. 12:00

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Jerzego Małeckiego i Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego w sali konferencyjnej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Urzędzie Gminy Ełk odbyło się spotkanie dla samorządów wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego poświęcone inwestycjom dofinansowanym ze środków rządowych. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 20 samorządów – nie zabrakło starostów, burmistrzów, wójtów i osób odpowiedzialnych za inwestycje w jednostkach samorządu terytorialnego.

Powiat Kętrzyński reprezentowało Starostwo Powiatowe w Kętrzynie oraz Urzędy: Miasta Gminy Kętrzyn, Gminy Reszel, Gminy Barciany. Powiat Piski – Starostwo Powiatowe w Piszu, Urząd Miasta i Gminy Pisz, Urząd Gminy Biała Piska. Powiat Giżycki – Starostwo Powiatowe w Giżycku, Urzędy: Miasta Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Ryn, Gminy Kruklanki, Gminy Wydminy.

Powiat Gołdapski – Urząd Gminy Banie Mazurskie i Urząd Gminy Dubeninki. Powiat Olecki – Starostwo Powiatowe w Olecku, Urzędy: Gminy i Miasta Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Świętajno, Gminy Wieliczki. Powiat Ełcki reprezentowało Starostwo Powiatowe w Ełku, Gmina Prostki i Gmina Ełk.

Taka frekwencja pozwala stwierdzić, że samorządy są żywo zainteresowane nową formą wsparcia.
– Bardzo wiele samorządów z powodu pandemii koronawirusa i wszelkich konsekwencji z niej wynikających, m.in. mniejszych wpływów z tytułu podatku dochodowego musiało ograniczyć planowane inwestycje – mówi Jerzy Małecki, poseł na Sejm RP. – To w skali całego kraju mogłoby wpłynąć negatywnie na warunki życiowe wielu Polaków. Powstał więc Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, z którego samorządy będą otrzymywać bezzwrotne dofinansowanie realizowanych projektów.

O rodzajach poszczególnych inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie i zasadach aplikowania po środki rządowe mówiły Anna Bułło, dyrektor regionu warmińsko-mazurskiego Banku Gospodarstwa Krajowego i Aleksandra Pustelak z BGK.

– Wachlarz jest szeroki – mówi Anna Bułło. – Inwestycje komunikacyjne, wodne, ciepłownicze, społeczne, inwestycje w kulturę, w infrastrukturę sportową. Naprawdę wiele obszarów gospodarki objętych jest Programem Inwestycji Strategicznych.
W Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów.

Priorytet 1:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego
 • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie,
 • przetwarzanie biologiczne, segregacja
 • odnawialne źródła energii

Priorytet 2:

 • tabor z napędem zeroemisyjnym
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego
 • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej
 • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych
 • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych
 • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce
 • rewitalizacja obszarów miejskich
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej

Priorytet 3:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego
 • tabor transportu kolejowego
 • tabor transportu tramwajowego
 • tabor z napędem niskoemisyjnym
 • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej
 • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego
 • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej
 • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych

Priorytet 4:

 • tabor zbiorowego transportu drogowego
 • tabor zbiorowego transportu wodnego
 • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej
 • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości
 • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych
 • inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2
 • Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nie zabrakło sesji pytań i odpowiedzi. Mówiono szczegółowo o poszczególnych zadaniach i oczekiwanych rezultatach. A planowane efekty to przede wszystkim poprawa warunków życia mieszkańców Polski, ale też pobudzenie aktywności inwestycyjnej poszczególnych samorządów.

– To także pozyskanie nowych kontraktów przez przedsiębiorców, tworzenie nowych miejsc pracy i wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – dodaje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Dobrze, że powstał ten program, bo to samorządy najlepiej wiedzą, jak spełniać marzenia mieszkańców naszego kraju.

Wnioski samorządy już mogą składać. Zakończenie pierwszego naboru zaplanowano na 30 lipca 2021 roku.

image_pdfimage_print

NSLiM2021 Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019 zgłoś awarię