Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Kontrole w zakresie gospodarowania odpadami

9 lipca 2021, godz. 8:22 (Aktualizacja: 9 lipca 2021, godz. 11:23)

Pracownicy Urzędu Gminy Ełk prowadzą wzmożone kontrole w terenie, w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości w sposobie gospodarowania odpadami. Monitorowane są m.in. miejsca, na których powstają budynki jednorodzinne, a tych w naszej gminie w ostatnim czasie przybywa. Przypominamy, że właściciele wszystkich nieruchomości są obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawowy termin rozpoczęcia ponoszenia opłat to 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W razie nie złożenia deklaracji wójt określi opłatę w drodze decyzji. Zaległą opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami można naliczyć za okres nawet do 5 lat wstecz.

Szczególną uwagą objęte jest pozbywanie się odpadów remontowo-budowlanych. Przypominamy, że na terenie Gminy Ełk od 1 stycznia 2021 obowiązują nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Osoby, które mieszkają lub użytkują swoje nieruchomości, lecz do tej pory nie złożyły stosownej deklaracji proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Ełk (pokój nr 7) lub o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 87 619 45 05.

– Na obszarze naszej pięknej gminy w wyznaczonych punktach rozstawione są pojemniki na odpady pochodzące z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – tzw. gniazda, z których mogą korzystać osoby uiszczające ryczałtową opłatę śmieciową – przypomina Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Obowiązuje tu również zasada selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na pięć frakcji plus popiół. Przypominamy też, że wrzucanie do tych pojemników odpadów innych niż komunalne np. remontowo-budowlanych, zużytych opon, czy też odpadów niebezpiecznych jest nielegalne.

Osoby prowadzące budowę lub remont powinny pamiętać o właściwym postępowaniu z odpadami powstającymi podczas takich prac. Mogą to być tynki, kafle, gipsy, cegły, gruz, zdarte podłogi (deski, panele, linoleum, wykładziny). Zdarzają się też folie, druty, styropiany lub pojemniki po farbach czy lakierach. Większość z tych odpadów nie jest klasyfikowana jako komunalne, a ich wrzucenie (w jakiejkolwiek ilości) do pojemników na odpady komunalne jest nielegalne i może się wiązać z karą grzywny.

Wiele odpadów budowlanych zawiera niebezpieczne substancje, a ich niewłaściwe zagospodarowanie – jak spalenie czy wywiezienie do lasu – ma katastrofalne skutki środowiskowe. Nie należy też zapominać, że odpady poremontowe i budowlane mogą zawierać cenne surowce, nadające się do recyklingu.

Inwestor lub wykonawca realizujący budowę powinien zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się gospodarowaniem odpadami, posiadającym stosowne zezwolenia, aby otrzymać kontenery lub tzw. bigbagi na zbieranie odpadów budowlanych. Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów na ziemi lub w workach foliowych. Zabronione jest również palenie odpadów. Dotyczy to zarówno opakowań, resztek materiałowych czy na przykład pozostałych po wyburzeniach fragmentów desek, okien, itp.

Odpady, które nie są odbierane z posesji jako komunalne (np. remontowo-budowlane, zużyte opony samochodów osobowych, gabaryty itp.) należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – Siedliska 77, gdzie przyjmowane są nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.30, w soboty w godz. 7.30-13.30 (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach).

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019 zgłoś awarię Klub Senior+