Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Konsultacje strategii inwestycji miasta i gminy Ełk

22 marca 2023, godz. 8:06 (Aktualizacja: 22 marca 2023, godz. 12:18)

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, w skład którego wchodzi także Gmina Ełk, przygotował projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tego dokumentu.

Strategia ZIT MOF Ełku pełni rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT. Jest to dokument zawierający spójny zestaw powiązanych ze sobą działań służących długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych i środowiskowych na obszarze miasta i gminy Ełk. Będzie on podstawą do wdrażania dedykowanej dla MOF Ełku puli Funduszy Europejskich dla Warmii I Mazur 2021-2027. Dlatego tak ważne jest, aby był on znany wszystkim mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku.

Konsultacje rozpocznie otwarte spotkanie konsultacyjne 30 marca w godz. 16.00-18.00, w sali „A” Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” przy ul. Kościuszki 27a w Ełku. Projekt strategii i informacje o sposobie przekazywania uwag/propozycji zmian znajdują się na stronie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku. Kontakt w sprawie: Biuro Związku ZIT MOF Ełk, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl.

Cel konsultacji społecznych: zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów w odniesieniu do projektu Strategii ZIT MOF Ełku.
Obszar: Konsultacje społeczne dotyczą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, obejmującego Gminę Miasto Ełk i Gminę Ełk.
Uczestnicy: Konsultacje są skierowane w szczególności do mieszkańców, organizacji, podmiotów z terenu obu gmin.
Termin: do 19 kwietnia 2023 r.

Formy:
1) Pośrednie:
a) Przekazanie opinii pocztą tradycyjną lub osobiście za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego wraz z klauzulą przetwarzania danych, w czasie trwania konsultacji, na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
b) Przekazanie opinii przy pomocy poczty elektronicznej, w czasie trwania konsultacji poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego wraz z klauzulą przetwarzania danych na adres e-mail zit@um.elk.pl;
2) Bezpośrednie:
a) Przekazanie opinii bezpośrednio podczas otwartego spotkania konsultacyjnego 30 marca 2023 w godzinach 16.00-18.00, w sali „A” Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” przy ul. Kościuszki 27a w Ełku;
b) Przekazanie opinii bezpośrednio podczas dyżurów Biura Związku ZIT MOF Ełk w czasie trwania konsultacji w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00-15.00, w lokalu nr 12 przy ul. Małeckich 3 w Ełku.

Dodatkowe informacje:
Formularz konsultacyjny
Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl 50plus Rozmawiaj i reaguj Informacje dla uchodźców wojennych oTU UZALEŻNIONYM Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019