• 14 października 2022 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programy Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

 • 29 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 179/2022 Wójta Gminy Ełk z 29 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Formularz konsultacyjno-ankietowy

 • 12 maja 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Ełk w 2021 roku.

 • 28 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2022 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Ełk w okresie letnim 2022 roku”.

Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej”.

Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień” ogłoszonego Zarządzeniem nr 35/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2022 roku.

Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie projektów służących integracji społeczności lokalnej ogłoszonego Zarządzeniem nr 33/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2022 roku.

 • 23 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

 • 17 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 62/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień” ogłoszone Zarządzeniem nr 35/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2022 roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 62/2022 – formularz

Zarządzenie nr 61/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej” ogłoszone Zarządzeniem nr 34/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2022 roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 61/2022 – formularz

Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszone Zarządzeniem nr 33/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2022 roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 60/2022 – formularz

Zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Ełk w okresie letnim 2022 roku” ogłoszone Zarządzeniem nr 36/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2022 roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2022 – formularz

Zarządzenie nr 58/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszone Zarządzeniem nr 37/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2022 roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2022 – formularz

 • 2 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 02.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2022 – wzór oferty
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 02.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2022 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Ełk w okresie letnim 2022 roku”.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2022 – wzór oferty
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 02.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień”.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2022 – wzór oferty
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 02.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej”.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/2022Z – wzór oferty
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

Zarządzenie nr 33/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 02.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2022 – wzór oferty
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

 • 29 października 2021 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programy Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

 • 11 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Ełk z 11 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Formularz konsultacyjno-ankietowy

 • 17 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16.08.2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień” ogłoszonego Zarządzeniem nr 79/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 lipca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16.08.2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego Zarządzeniem nr 80/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 lipca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • 10 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

 • 05 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 97/2021Wójta Gminy Ełk z dnia 05.08.2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszone Zarządzeniem  nr 80/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 lipca 2021 roku. 

Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy

 • 05 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 05.08.2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień” ogłoszone Zarządzeniem  nr 79/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 lipca 2021 roku.

Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy

 • 05 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 95 Wójta Gminy Ełk z dnia 05.08.2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszone Zarządzeniem  nr 78/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 lipca 2021 roku. 

Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy

 • 16 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

 • 16 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień”.

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

 • 16 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 78/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

 • 30 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Ełk w 2020 roku.

 • 2 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2021 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej.

 • 25 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

 • 25 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

 • 23 lutego 2021 r.

Jak napisać dobry projekt? – szkolenie online z logiki projektowej 6-7 marca 2021 r.

Ogłoszenie

Program

 • 12 lutego 2021 r.

Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej – zapraszamy na szkolenie online

 • 12 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 12.02.2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności ogłoszone Zarządzeniem nr 16/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 3 lutego 2021 roku.
Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów.

 • 12 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 12.02.2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie: pomocy społecznej ogłoszone Zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 3 lutego 2021 roku.
Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów.

 • 3 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 03.02.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2021 roku
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 – wzór oferty
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 16 – klauzula informacyjna
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Ełk w okresie letnim w 2021 roku”.

 • 3 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 03.02.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2021 roku
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 – wzór oferty
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15 – klauzula informacyjna

 • 3 lutego 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w zakresie rozwoju turystyki oraz rozwoju kultury fizycznej

 • 26 listopada 2020 r.

„Wypalenie i stres w działaniach społecznych – jak działać skutecznie i w równowadze” – szkolenie online 5 i 6 grudnia 2020 r.

Szczegóły
Program

 • 4 listopada 2020 roku

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

 • 9 października 2020 roku

Zarządzenie Nr 213/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Formularz konsultacyjno-ankietowy

 • 4 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 • 4 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

 • 22 maja 2020 roku

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności ogłoszonym Zarządzeniem nr 88/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 11 maja 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 22 maja 2020 r.

Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów

 • 19 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 96/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej – kliknij tutaj.

 • 15 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 94/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku i ustalenia regulaminu jej pracy – kliknij tutaj.

 • 11 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 88/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2020 roku – kliknij tutaj.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81 – wzór oferty – kliknij tutaj.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 81 – klauzula informacyjna – kliknij tutaj.

 • 7 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 86/2020 Wójta Gminy Ełk w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie: pomocy społecznej ogłoszone Zarządzeniem nr 81/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 22 kwietnia 2020 r. – kliknij tutaj.

Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów – kliknij tutaj.

 • 22 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 81/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2020 roku – kliknij tutaj.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81 – wzór oferty – kliknij tutaj.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 81 – klauzula informacyjna – kliknij tutaj.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – kliknij tutaj.

 • 9 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Ełk w 2019 roku – kliknij tutaj.

 • 20 września 2019 r.

Zarządzenie nr 194/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 20 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok – kliknij tutaj

Załącznik do Zarządzenia nr 194/2019 – formularz – kliknij tutaj

 • 8 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2019 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – kliknij tutaj

 • 23 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. i ustalenia regulaminu pracy – kliknij tutaj

 • 9 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. – kliknij tutaj

Załącznik do Zarządzenia nr 86 – formularz zgłoszenia – kliknij tutaj

 • 2 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2019 roku. – kliknij tutaj

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83 – oferta – kliknij tutaj.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83 – klauzula informacyjna – kliknij tutaj.

 • 6 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2019 roku w zakresie: pomocy społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności. – kliknij tutaj

 • 1 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. i ustalenia regulaminu jej pracy. – kliknij tutaj

 • 26 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie: pomocy społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności ogłoszone Zarządzeniem nr 40/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 6 lutego 2019 r. – kliknij tutaj.

Formularz zgłoszenia kandydata – kliknij tutaj.

 • 8 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2019 roku – kliknij tutaj.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40 – oferta – kliknij tutaj.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 40 – klauzula informacyjna – kliknij tutaj.

 • 18 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 898/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok – kliknij tutaj.

Formularz konsultacyjno-ankietowy – kliknij tutaj.

 • 18 października 2018 r.

W 2018 roku stypendium sportowe otrzymał: Hubert Łałak, zam. Buczki, gm. Ełk. Stypendium zostało przyznane na okres jednego roku  w wysokości 1050, 00 zł brutto miesięcznie.

 • 18 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 858/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – kliknij tutaj.

 • 18 lipca 2018 r.

Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert – kliknij tutaj.

 • 11 lipca 2018 r.

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450) – kliknij tutaj.

Formularz wniesionych uwag do oferty – kliknij tutaj

 • 25 maja 2018 r. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Ełk w 2017 roku – kliknij tutaj.

 • 24 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 820/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2018 roku w zakresie: pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny – kliknij tutaj.

 • 13 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 810/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. i ustalenia regulaminu jej pracy – kliknij tutaj.

 • 9 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 806/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszone Zarządzeniem nr 795/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 14 marca 2018 r. – kliknij tutaj.

Załącznik do zarządzenia – kliknij tutaj

 • 5 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 805/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 5 kwietnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2018 roku – kliknij tutaj

 • 21 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 800/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 21 marca 2018 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez szczepienie dziewcząt urodzonych w 2002 roku szczepionką przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16 i 18 w 2018 roku – kliknij tutaj.

 • 16 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 796/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez szczepienie dziewcząt urodzonych
w 2002 roku szczepionką przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16 i 18 w 2018 roku – kliknij tutaj.

Oferta – kliknij tutaj.

Załącznik nr 1 do oferty – kliknij tutaj.

Załącznik nr 2 do oferty – kliknij tutaj.

Załącznik nr 3 do oferty – kliknij tutaj.

 • 15 marca 2018 r.

Zarządzenie nr 795/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2018 roku – kliknij tutaj.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego – kliknij tutaj.

 • 17 listopada 2017 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” – kliknij tutaj.

 • 25 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 722/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok – kliknij tutaj

Załącznik nr 2 Zarządzenia nr 722 w sprawie konsultacji społecznych Programu na 2018 r. – kliknij tutaj

 • 13 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 696/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 13 września 2017 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kliknij tutaj

 • 8 września 2017 r.

Zarządzenie nr 692/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 08 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszone Zarządzeniem nr 670/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 18 sierpnia 2017 r. – kliknij tutaj

Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów – kliknij tutaj

 • 18 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie nr 670/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2017 roku – kliknij tutaj.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego – kliknij tutaj

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego – kliknij tutaj

 • 30 maja 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Ełk w 2016 roku – kliknij tutaj

 • 21 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 597/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2017 roku w zakresie: pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zapoznaj się z zarządzeniem nr 597/2017 Wójta Gminy Ełk – kliknij tutaj

 • 11 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 592/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zapoznaj się z zarządzeniem nr 592/2017 Wójta Gminy Ełk – kliknij tutaj

 • 28 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 582/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie: pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszone Zarządzeniem nr 576/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 20 marca 2017 r.

Zapoznaj się z zarządzeniem nr 582/2017 Wójta Gminy Ełk – kliknij tutaj

Pobierz załącznik do zarządzenia – kliknij tutaj

 • 27 marca 2017 r.

Wójt Gminy Ełk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach.

Zapoznaj się z ogłoszeniem i wymaganiami – kliknij tutaj

 • 27 marca 2017 r.

Wójt Gminy Ełk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach.

Zapoznaj się z ogłoszeniem i wymaganiami – kliknij tutaj

 • 27 marca 2017 r.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk.

Zapoznaj się szczegółowo z ogłoszeniem i wymaganiami – kliknij tutaj

 • 20 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 576/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2017 roku.

Zapoznaj się z zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia – kliknij tutaj

Pobierz wzór oferty realizacji zadania publicznego – kliknij tutaj

Pobierz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego – kliknij tutaj

 • 9 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr  567/2017 Wójta Gminy Ełk z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez szczepienie dziewcząt urodzonych w 2001 roku szczepionką przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu  6, 11, 16 i 18 w 2017 roku.

Zapoznaj się z zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia – kliknij tutaj

 • 31 stycznia 2017 r.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk. ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zapoznaj się ze szczegółami naboru i wymaganiami – kliknij tutaj

 • 25 listopada 2016 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Ełk z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Zapoznaj się szczegółowo ze sprawozdaniem i wynikami konsultacji – kliknij tutaj

 • 17 listopada 2016 r.

Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk zatrudni pracownika na stanowisko księgowy, na czas określony, na zastępstwo, od 01.12.2016 r.

Zapoznaj się szczegółowo z ofertą pracy – kliknij tutaj

 • 18 października 2016 r.

Od 3 listopada 2016 roku do 16 listopada 2016 roku trwać będą konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu można składać w formie pisemnej w „Formularzu konsultacyjnym” (zamieszczonym poniżej w Zarządzeniu).

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi konsultacji społecznych i projektem Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Zarządzenie nr 485/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi –kliknij tutaj

 • 9 września 2016 r.

Zarządzenie nr 456/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zapoznaj się szczegółowo z zarządzeniem nr 456/2016 – kliknij tutaj

 • 9 września 2016 r.

Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Ełk poza trybem otwartego konkursu ofert.

Zapoznaj się szczegółowo z informacją o udzieleniu dotacji – kliknij tutaj

 • 31 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 239).

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 239) Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 9 sierpnia 2016r. przez Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR”, Szarejki 10, 19-300 Ełk na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu pn.  „Spływaj z Kulturą!”.

Zapoznaj się ogłoszeniem – kliknij tutaj

 

 • 28 lipca 2016 r.

Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk, ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach, ul. Kościuszki 40, Straduny 19-300 Ełk. 

Szczegółowe informacje o konkursie – kliknij tutaj

 • 23 czerwca 2016 r.

Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk, ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich, Mrozy Wielkie 12, 19-300 Ełk. 

Szczegółowe informacje o konkursie – kliknij tutaj

 • 15 czerwca 2016 r.

Informujemy, że 15 czerwca został rozstrzygnięty  konkurs ofert w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych. 

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia – kliknij tutaj

 • 15 czerwca 2016 r.

Zarządzenie nr 394/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2016 r.  w zakresie wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zapoznaj się z zarządzeniem nr 394/2016 – kliknij tutaj

 • 8 czerwca 2016 r.

Zarządzenie nr 388/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zapoznaj się z zarządzeniem nr 388/2016 – kliknij tutaj

Załącznik nr 1 do zarządzenia – kliknij tutaj

Załącznik nr 2 do zarządzenia – kliknij tutaj

Załącznik nr 3 do zarządzenia – kliknij tutaj

Załącznik nr 4 do zarządzenia – kliknij tutaj

 • 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 385/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności ogłoszonego Zarządzeniem nr 378/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 18 maja 2016r.  

Szczegółowe informacje na temat naboru:

Zarządzenie nr 385/2016 Wójta Gminy Ełk – kliknij tutaj

Załącznik do zarządzenia nr 385/2016 – kliknij tutaj

Załącznik do ogłoszenia o naborze – kliknij tutaj

 • 24 maja 2016 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. – w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego. Dotyczy to następujących zadań:

1) edukacja i promocja zdrowia publicznego,

2) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,

4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

5) rozwój turystyki,

6) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich,

7) wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim,

8) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży,

9) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu,

10) integracja środowisk kombatanckich.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie  zadań w konkursie to: 60 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (http://bip2.warmia.mazury.pl/  ) w zakładce „Organizacje Pozarządowe” – otwarte konkursy ofert).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17  (pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 10 czerwca 2016 r. – należy składać oferty.

 • Ełk, dnia 19 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 378/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu:

Zarządzenie nr 378/2016 Wójta Gminy Ełk – kliknij tutaj

Załącznik nr 1 do zarządzenia – kliknij tutaj

Załącznik nr 2 do zarządzenia – kliknij tutaj

Załącznik nr 3 do zarządzenia – kliknij tutaj

 • Ełk, 17 maja 2016 r.

Informujemy, że 16 maja został rozstrzygnięty  konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez szczepienie dziewcząt urodzonych  w 2000 roku szczepionką przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu  6, 11, 16 i 18 w 2016 roku. Komisja konkursowa wybrała ofertę złożoną przez „ESKULAP” s.c. NZOZ Przychodnia „Eskulap”, 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 36.

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia – kliknij tutaj

 • Ełk, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie nr 370/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia  konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez szczepienie dziewcząt urodzonych w 2000 roku szczepionką przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu  6, 11, 16 i 18 w 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu:

– Przeczytaj zarządzenie nr 370/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2016 roku – pobierz tutaj
– Załącznik nr 3 do zarządzenia – oferta – pobierz tutaj
– Załącznik nr 1 do oferty – pobierz tutaj 
– Załącznik nr 2 do oferty – pobierz tutaj
– Załącznik nr 3 do oferty – pobierz tutaj

 • Ełk, dnia 5 kwietnia 2016 r. 

Zarządzenie nr 356/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk na 2016 rok w zakresie: pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przeczytaj zarządzenie nr 356/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofertkliknij tutaj

 • Ełk, dnia 30 marca 2016 r.

Zarządzenie nr 352A/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.   

Wójt Gminy Ełk informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Ełk ze Stowarzyszeniem Przystań-Szeligi-Buczki z siedzibą w Siedliskach 21A, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Przeczytaj zarządzenie nr 352A/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 25 marca 2016 rokukliknij tutaj

Przeczytaj informację o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Ełk poza trybem otwartego konkursu ofertkliknij tutaj

 • Ełk, dnia 24 marca 2016 r.

Zarządzenie nr 352/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

Przeczytaj zarządzenie nr 352/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 23 marca 2016 rokukliknij tutaj

 • Ełk, dnia 14 marca 2016 r.

Zarządzenie nr 346/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie: pomoc społeczna, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ogłoszonego Zarządzeniem nr 340/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 03 marca 2016 r.

Przeczytaj zarządzenie nr 346/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 14 marca 2016 roku kliknij tutaj

Pobierz formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowejkliknij tutaj

 • Ełk, dnia 14.03.2016 r.

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z dnia 2016 r., poz. 239) Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 07 marca 2016 r. przez Stowarzyszenie Przystań – Szeligi – Buczki w Siedliskach 21 A, 19-300 Ełk, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Extraliga.pl”.

Zapoznaj się ze szczegółową treścią  ogłoszenia, formularzem zgłoszeniowym uwag i zgłoszoną ofertą  – kliknij tutaj

Pobierz formularz zgłoszeniowy uwagkliknij tutaj

 • Ełk, dnia 3.03.2016 r.

Zarządzenie Tomasza Osewskiego, Wójta Gminy Ełk, z 3 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2016 roku.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Zakres wspomnianych zadań to: pomoc społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu:

– Zarządzenie nr 340/2016 Wójta Gminy Ełk z 3 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk  w 2016 roku – pobierz tutaj

– załącznik nr 1 do zarządzenia nr 340/2016 – pobierz tutaj

– załącznik nr 2 do zarządzenia nr 340/2016 – pobierz tutaj

– załącznik nr 3 do zarządzenia nr 340/2016 – pobierz tutaj

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia