Kończy się termin na złożenie deklaracji


Został już tylko tydzień na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez obywateli i zarządców, którzy – zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przez 1 lipca 2021 r.).

Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem. W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie.

Deklaracje można złożyć:

  • w formie elektronicznej – przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego na stronie: https://zone.gunb.gov.pl, z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu, (forma elektroniczna dostępna od 1 lipca 2021 r.). Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji;
  • w formie papierowej – osobiście lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Terminowe złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw jest obligatoryjne. Niezłożenie deklaracji zagrożone jest karą grzywny wymierzanej na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

https://youtu.be/uSjgl75ysGw

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/konczy-sie-termin-na-zlozenie-deklaracji/