Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Kolejny etap projektu „Umiem pływać”

6 listopada 2017, godz. 11:00 (Aktualizacja: 6 listopada 2017, godz. 11:42)

Gmina Ełk w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu i Gminnym Zrzeszeniem LZS w Ełku rozpoczyna realizację VII etapu projektu nauki pływania pn. „Umiem pływać”. Patronat honorowy nad realizacją projektu objął Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski.

Projekt będzie realizowany w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”. Program powszechnej nauki pływania jest propozycją Ministerstwa Sportu i Turystyki, adresowaną do uczniów klas I, II, III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie pływania, dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, a także wyrównanie szans dzieci, niezależnie od statusu materialnego rodziców oraz pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej (basenów).

W projekcie będzie uczestniczyło ogółem 130 uczniów ze szkół z terenu Gminy Ełk. Zajęcia będą odbywały od 12 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. pod opieką trenerów i instruktorów pływania, po lekcjach i w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły, a także w soboty i niedziele. Udział w zajęciach jest bezpłatny, Organizatorzy zabezpieczą dla uczestników fachową kadrę trenerską, instruktorską , wstęp na basen, dowóz dzieci na zajęcia i do miejsca zamieszkania. Wszelkie informacje na temat zajęć udzielane są pod numerem telefonu 87 619 45 34 lub 508 863 211.

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019 zgłoś awarię Klub Senior+