Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Kolejna odsłona programu „Czyste Powietrze”

27 grudnia 2022, godz. 12:18 (Aktualizacja: 4 kwietnia 2023, godz. 15:00)

Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Ełk.
Stan na koniec I kwartału 2023 r.

Liczba złożonych wniosków:

455

Liczba podpisanych umów:

411

Liczba zakończonych przedsięwzięć:

296

Łączna wypłacona kwota dotacji:

5 859 654,05 zł

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie oraz urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza do programu „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023 roku.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce i jest stale usprawniamy. Zastosowano w nim pionierskie rozwiązania, takie jak włączenie sektora bankowego do programu. Obecne zmiany to podwyższone progi dochodowe oraz wysokość dotacji. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Beneficjenci będą mogli skorzystać jak dotychczas z dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, pojawia się też nowa możliwość atrakcyjnego pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku. Najwyższe dofinansowanie czyli nawet do 136200 zł będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, termomodernizacji.

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się odpowiednio do następujących poziomów 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu.

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. Utrzymany został kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Ełk funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze, który czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 07. Kontakt pod nr. tel.: 87 619 45 05 lub e-mail: ug@elk.gmina.pl.

– Mieszkańcy Gminy Ełk mogą uzyskać tu kompleksowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze, otrzymać pomoc przy składaniu wniosków oraz przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania – informuj Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Przydatne linki:
https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl 50plus Rozmawiaj i reaguj Informacje dla uchodźców wojennych oTU UZALEŻNIONYM Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019