Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Jest szansa, że S16 powstanie szybciej

16 maja 2023, godz. 14:34 (Aktualizacja: 17 maja 2023, godz. 7:10)

Polska w ostatnich 17 latach poczyniła istotne postępy w zakresie poprawy wielkości oraz jakości sieci drogowej. Widać to w szczególności w postępie realizacji sieci autostrad i dróg ekspresowych. Także przez Gminę Ełk przechodzą ważne drogi, choćby te należące do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (z języka angielskiego: Trans-European Transport Networks), którą przyjął Parlament Europejski.

– Byliśmy najbardziej wykluczonym komunikacyjnie regionem Europy, a niebawem, Gmina Ełk będzie komunikacyjnym węzłem tej części kraju – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Wszystkie najważniejsze drogi będą przebiegały przez Gminę Ełk. I chodzi nie tylko o połączenia drogowe, S61, S16, szlaki Via Baltica i Via Carpatia, ale i kolejowe, przez szybką Rail Baltica.

Sieć TEN-T, zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, obejmuje: sieć bazową, stanowiącą podstawę rozwoju TEN-T i składającą się z połączeń priorytetowych, istotnych z punktu widzenia realizacji celów europejskiej polityki transportowej, której realizacja ma zostać zakończona do 2030 r.; sieć kompleksową, zapewniającą dostępność i łączność wszystkich regionów UE, której realizacja ma zakończyć się do 2050 r. Całkowita długość drogowej sieci TEN-T w Polsce wynosi ok. 7 700 km, z czego ok. 3 890 km stanowi sieć bazowa, w skład której wchodzi m.in. realizowana droga krajowa S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Ełk – Suwałki – Budzisko – granica polsko-litewska.

Pozostałą część sieci TEN-T stanowi sieć kompleksowa, do której należy S16, z Olsztyna do węzła z S61 w okolicy Przykopki. Plany dotyczące rozbudowy sieci szybkiego ruchu są jednak szersze i uwzględniają potrzeby rozwoju naszego kraju. Obejmują także drogę ekspresową S16 na odcinku od okolic Ełku do Białegostoku (S19). Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski, samorządowcy z regionu, parlamentarzyści zabiegają od kilku lat o jak najszybszą realizację tego odcinka.

– Droga ekspresowa S16 Ełk – Białystok stanowić będzie ważny element w krajowej i europejskiej sieci drogowej w celu zapewnienia ciągłości przebiegu szlaku Via Carpatia na terenie Polski przez drogi klasy S – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Cieszę się, że wszystko wskazuje na to, że odcinek S16 z Mrągowa do Ełku, a następnie do Białegostoku powstanie i to w miarę szybko, bez względu na ewentualne protesty pseudoekologów i pseudofachowców. Zapowiedział to Wiceprezes Rady Ministrów Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej, 16 maja 2023 roku podczas VII Kongresu Przyszłości, organizowanym przez Gazetę Olsztyńską.

Jak się okazuje drogi na terenie wschodniej i północno-wschodniej Polski są kluczowe dla obronności kraju. To w tym rejonie stacjonuje sprzęt wojskowy sprowadzony do Polski przez armię USA, to tutaj znajdują się też bazy wojsk NATO.

– Drogi prowadzące zarówno do granicy z Ukrainą, jak i do baz NATO, jak np. tej w Orzyszu, obecnie należą do strategicznych, mają więc priorytetowe miejsce wśród zadań inwestycyjnych – dodaje Wójt Tomasz Osewski. – A że jednostek wojskowych w naszym regionie i baz na wypadek koniecznych działań w ramach NATO będzie więcej, to rozbudowany system dróg, zwłaszcza betonowych, potrzebny jest także do transportu sprzętu ciężkiego. Skorzysta na tym jednak nie tylko wojsko, ale i zwykli mieszkańcy tej części kraju.

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl 50plus Rozmawiaj i reaguj Informacje dla uchodźców wojennych oTU UZALEŻNIONYM Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019