Informacje


Informacje zdrowotne:

Pismo w sprawie Programu Profilaktyki Zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – kliknij tutaj.

Informacje dodatkowe do przekazanych materiałów dotyczących szczepień przeciw HPV – kliknij tutaj.

Opracowanie: Biała Księga szczepie HPV – kliknij tutaj.

Informacje o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych:

Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie ws. zasad wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych – kliknij tutaj.

Zawiadomienie o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby – kliknij tutaj.

Rejestr​ jednostek​ poradnictwa specjalistycznego​ województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Rejestr Domów Pomocy Społecznej – województwo warmińsko-mazurskie

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych lipiec 2020

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Zakłady pracy chronionej

Rejestr Klubów Integracji Społecznej

REJESTR CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim

Rejestr ośrodków turnusowych w województwie warmińsko-mazurskim

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/informacje-zdrowotne/