• Sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z 21.06.2019 r. z badania wody z wodociągu publicznego Woszczele – Stacja Uzdatniania Wody – kliknij tutaj

 

  • Sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z 21.06.2019 r. z badania wody z wodociągu publicznego Woszczele – Punkt Przedszkolny – kliknij tutaj

 

  • Sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z 18.04.2019 r. z badania wody z wodociągu publicznego Woszczele – Stacja Uzdatniania Wody – kliknij tutaj

 

  • Sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z 18.04.2019 r. z badania próbki wody do spożycia z wodociągu publicznego Woszczele, ZSS – sieć wodociągowa – kliknij tutaj

 

  • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku z 14 lutego 2019 r. po przeprowadzeniu kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Woszczelach – kliknij tutaj

 

  • Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 26.06.2017 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Woszczele – kliknij tutaj

 

  • Sprawozdanie z badań jakości wody nr 2017/002419 z 29 czerwca 2017 r. – kliknij tutaj 
  • Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z badań wody przeprowadzonych w dniach 11-14 lipca 2017 r. – kliknij tutaj

 

  • Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 30.06.2016 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Woszczele – kliknij tutaj

 

  • Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 30.11.2015 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Woszczele – kliknij tutaj

 

  • Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 30.11.2015 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Wityny – kliknij tutaj
image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia