Harmonogram robót drogowych i pracy Zespołu Usług Gminnych do 24 czerwca


Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. opadów atmosferycznych, zbyt dużego zawilgocenia gruntu lub z przyczyn technicznych i bieżących potrzeb interwencyjnych o charakterze pilnym.

PONIEDZIAŁEK – 20.06.2016 r.

 • Zbieranie poboczy: Mącze – Szarek
 • Koszenie poboczy: Rębak Bajtkowo – Borki, – Mostołty za szkołą + Mostołty Kol.
 • Remont świetlicy w Bartoszach.

 

 WTOREK – 21.06.2016 r.

 • Zbieranie poboczy: Mącze – Szarek
 • Rębak (wycinka zakrzaczeń): Bajtkowo – Borki, Bajtkowo
 • Koszenie poboczy: os. Jaćwingów
 • Remont świetlicy w Bartoszach

ŚRODA – 22.06.2016 r.

 • Zbieranie poboczy – Talusy – Mołdzie
 • Rębak (wycinka zakrzaczeń): Bajtkowo-Śniepie-Niekrasy
 • Remont świetlicy w Bartoszach

CZWARTEK – 23.06.2016 r.

 • Zbieranie poboczy: Ruska Wieś – Mołdzie
 • Koszenie poboczy: Rydzewo
 • Przeniesienie wiaty w Baranach.
 • Remont świetlicy w Bartoszach

 PIĄTEK 24.06.2016 r.

 • Zbieranie poboczy: Guzki
 • Koszenie poboczy: POHZ
 • Remont świetlicy w Bartoszach
Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/harmonogram-robot-drogowych-i-pracy-zespolu-uslug-gminnych-do-24-czerwca/