Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Granty PPGR – informacje dla osób, które otrzymały sprzęt

29 grudnia 2022, godz. 11:35 (Aktualizacja: 29 grudnia 2022, godz. 14:37)

W dniach 28 listopada – 16 grudnia 2022 Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski przekazał sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Uprawnione osoby otrzymały komputery na własność.

– Prosimy wszystkich obdarowanych o dokładne zapoznanie się z umową darowizny i procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego – mówi Kamila Sobolewska z Urzędu Gminy Ełk. – Przez okres dwóch lat od zakończenia projektu osoby te są zobligowane do składania oświadczeń, że sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Wzór oświadczenia dostępny jest poniżej. Oświadczenia można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Ełku, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą mailową na adres: k.sobolewska@elk.gmina.pl. Warto pamiętać, że należy powiadomić Urząd Gminy Ełk o wszelkich okolicznościach mających wpływ na niezachowanie efektów projektu oraz utrzymanie trwałości projektu w wymaganym okresie tj. przez okres 2 lat od zakończenia projektu, np. zniszczenie sprzętu czy zmiana adresu.

Urząd Gminy w Ełku nie świadczy usługi w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Komputery objęte są 48 miesięczną gwarancją. W razie potrzeby wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie pod nr 87 610 57 07 bądź mailem na adres t-matic@t-matic.pl. Sprzęt jest ubezpieczony na okres 24 miesięcy. W przypadku stwierdzenia szkody prosimy o kontakt. Udostępnimy wówczas numer polisy ubezpieczeniowej umożliwiający dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu.

Zgłoszenia szkody dokonuje użytkownik sprzętu we własnym zakresie, przekazując jedynie informację do wiadomości Urzędu Gminy. Zgłoszenia można dokonać poprzez: infolinię 22 501 61 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00), stronę internetową www.compensa.pl, zakładka zgłoś szkodę/majątek oraz drogą mailową: szkody@compensa.pl. Każdy komputer posiada numer seryjny wpisany do umowy darowizny i protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oświadczenie o użytkowaniu sprzętu

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl 50plus Rozmawiaj i reaguj Informacje dla uchodźców wojennych oTU UZALEŻNIONYM Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019