Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Gotowy Raport o stanie Gminy Ełk za rok 2019

27 maja 2020, godz. 7:43 (Aktualizacja: 1 czerwca 2020, godz. 7:13)

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski przedstawił Radzie Gminy „Raport o stanie Gminy Ełk za rok 2019”. Dokument został opracowany zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim i obejmuje realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Zebrane informacje opisują stan Gminy Ełk pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania.

– Dokument dobitnie pokazuje, że 2019 rok był dla nas bardzo pracowity i wiele udało nam zrobić i osiągnąć – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Widać to jeszcze dobitniej dziś, w 2020 roku, kiedy mamy z powodu koronawirusa załamanie w wielu dziedzinach życia, równie w samorządzie, a jeszcze do końca nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje.

W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Ełk za rok 2019” mogą wziąć udział radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Ełk została zaplanowana na 15 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej im. Marii i Lecha Kaczyńskich Urzędu Gminy Ełk. Z uwagi na to, że dzień poprzedzający jest dniem wolnym, zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A, w pokoju nr 03 (parter). Formularz zgłoszenia do debaty dostępny poniżej, można go także pobrać w pokoju nr 03 Urzędu Gminy Ełk.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad „Raportem o stanie gminy Ełk za rok 2019”

Raport o stanie Gminy Ełk za rok 2019

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja Podatki gov pl