Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Gotowa sieć wodno-kanalizacyjna Barany – Chruściele

12 lipca 2022, godz. 13:05 (Aktualizacja: 12 lipca 2022, godz. 13:07)

Postępuje rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Ełk. Zakończona została kolejna inwestycja z tym związana, czyli budowa wodociągu i kanalizacji w Baranach i Chruścielach. Zrealizowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja pochłonęła prawie 4,3 mln złotych, z czego 2 mln to środku unijne. W ramach zadania wybudowano prawie 2 km sieci wodociągowej, ponad 9 km sieci kanalizacji sanitarnej.

– Wyłoniony w przetargu wykonawca, czyli gołdapskie przedsiębiorstwo „Palwod” Export-Import Ryszard Pawlukanis wykonało ponadto 7 przepompowni ścieków, wymieniła także 4 hydranty przeciwpożarowe oraz węzły zasuw wodociągowych, które były w złym stanie technicznym – informuje Krzysztof Kurzynowski, prezes Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o., który odpowiada w naszej gminie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków i ich oczyszczanie.

Prowadzenie poszczególnych prac powodowało krótkotrwałe problemy z przejazdem na krótkich odcinkach dróg wewnątrz wsi oraz chwilowe przerwy w dostawach wody, Było to związane z układaniem infrastruktury oraz z przełączeniami na sieci wodociągowej.

– Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość, zrozumienie i współpracę przy prowadzeniu prac przy poszczególnych nieruchomościach, podczas których występowały jakieś problemy, jak zawsze podczas prowadzenia tego typu prac w terenie zurbanizowanym – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi kolejnym naszym mieszkańcom odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji i dalej do oczyszczalni oraz spowoduje likwidację szamb, co poprawi stan środowiska naturalnego. A nowa sieć wodociągowa poprawia bezpieczeństwo dostaw wody na kolejne lata.

image_pdfimage_print

Siedliska – kino Chełchy – potańcówka PPGR Punkt przeciw przemocy Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Informacje dla uchodźców wojennych Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019