Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Gmina Ełk oficjalnie partnerem litewskiego Rejonu Varėna – Wójt Tomasz Osewski uroczyście podpisał umowę

4 października 2016, godz. 10:49

Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk, podpisał porozumienie o współpracy z Algisem Kašėta, Merem Rejonu Varėna z Litwy. Umowę uroczyście podpisano w sobotę, 24 września.

– W ubiegłym roku przez kilka miesięcy Wydział Rozwoju ,Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska podejmował działania w kierunku znalezienia odpowiedniego partnera do realizacji Programów Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2014-2020 – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Pod koniec ubiegłego roku odbyło się u nas pierwsze spotkanie z delegacją z litewskiego Rejonu Varėna. Ustaliliśmy wówczas główne kierunki wspólnych działań i plan ich realizacji. Przez ostatnie miesiące odbyliśmy kilka spotkań, byliśmy w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym. Dzięki tej współpracy wspólnie z litewskim samorządem Rejonu Varėna i Kowno przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie trzech projektów: „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”, „Nowe usługi dla biznesu – nowe możliwości dla regionów transgranicznych” oraz „Rozwój turystyki poprzez współpracę gmin z Litwy i Polski”. Projekty zostały złożone w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W ramach Programu można uzyskać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85 proc., natomiast wkład własny partnerów wynosi 15 proc. Jeden z projektów będziemy realizować wspólnie z Gminą Suwałki, z którą nawiązaliśmy współpracę w marcu tego roku.

– Udało nam się ustalić wspólne cele, które zarówno dla nas, jak i dla Gminy Ełk, są obecnie ważne – mówi Algis Kašėta, Mer Rejonu Varėna. – Mamy już spore doświadczenie w realizacji projektów w ramach programów transgranicznych. Rejon Orański współpracuje z dziewięcioma miastami partnerskimi w Niemczech, Polsce, Kaliningradzie i Białorusi. Bardzo się cieszę, że Gmina Ełk chce z nami wspólnie realizować kolejne projekty.

W ramach projektów zaplanowano budowę siłowni zewnętrznych w trzynastu miejscowościach Gminy Ełk. Każdy zestaw zawierać będzie kilka urządzeń do ćwiczeń oraz miejsce wypoczynku, w tym: ławki, kosz na śmieci i tablica informacyjna z instrukcją korzystania z urządzeń.

Kolejny projekt zakłada szereg działań promujących przedsiębiorczość na obszarze działania Partnerów, prezentację regionalnych specjałów, organizację Festiwali przedsiębiorczości. Dodatkowo przewidziano zakup sceny mobilnej wraz z niezbędnym wyposażeniem: nagłośnienie i oświetlenie sceniczne oraz zakup zestawu stoisk wystawienniczych oraz stoły i ławy do użytku podczas wydarzeń plenerowych.

Realizacja ostatniego projektu ma umożliwić utworzenie siedmiu przestrzeni do odpoczynku wzdłuż szlaku rowerowego wokół jeziora Selment Wielki. Przewiduje się wyposażenie miejsc odpoczynku w ławy, stoły, paleniska, stojaki do naprawy rowerów. Planowane działania mają na celu uatrakcyjnienie istniejącego szlaku rowerowego.

– Realizacja projektów będzie możliwa po pozytywnej decyzji Komitetu Monitorującego Program oraz po podpisaniu przez Partnera Wiodącego umowy na dofinasowanie projektu – dodaje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Termin realizacji projektów  zaplanowano na lata 2017-2018. Całkowita wartość projektów to około 650 tys. EURO (1 mln 896 tys. zł).

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej odbyło się w trakcie hucznie obchodzonego i ważnego dla mieszkańców Litwy Święta Grzyba. Co roku w święcie tym udział bierze około 25 tysięcy mieszkańców Litwy i sąsiadujących krajów. W tegorocznych uroczystościach udział wzięli, oprócz Tomasza Osewskiego i Algisa Kašėta, Mera Rejonu Varėna, także dyplomaci, ambasadorzy, litewscy parlamentarzyści, jak również samorządowcy.

umowa-Varena-polska_1_2

umowa-Varena-polska_2_2

umowa-Varena-litewska_1_2

umowa-Varena-litewska_2_2

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019 zgłoś awarię Klub Senior+