Fundusz Inwestycji Lokalnych


Gmina Ełk otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na realizację inwestycji gminnej pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka”.

Gmina Ełk otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.560.159,00 zł, które zostanie przeznaczone na wkład własny inwestycji drogowej „Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele” realizowanej z Funduszu Dróg Samorządowych.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/fundusz-inwestycji-lokalnych/