Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

28 lipca 2020, godz. 15:09 (Aktualizacja: 3 listopada 2022, godz. 7:41)

Gmina Ełk pozyskała kolejne środki na budowę i przebudowę dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1. „Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany”
Umowa nr 28/2021/A/335/88 z dnia 10.06.2021r., aneks nr 1 zawarty 16.12.2021r.
Dofinansowanie – 933 750,00 zł
Całkowita wartość zadania – 1 867 500,00 zł

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej z mieszanki mineralno-bitumicznej z przejściem dla pieszych oraz nowymi odcinkami rowów odwadniających drogę.

2. „Rozbudowa drogi gminnej nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej nr 1872N do miejscowości Regiel”
Umowa nr 28/2021/A/337/45 z dnia 10.06.2021r., aneks nr 1 zawarty 16.12.2021r.
Dofinansowanie – 4 073 447,01 zł
Całkowita wartość zadania – 5 819 210,02 zł

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej drogi gminnej nr 177098N o łącznej długości ok. 3100 m.b., budowę ścieżki rowerowej zlokalizowanej poza jezdnią oraz lokalizację przystanku komunikacyjnego wraz z oświetleniem ulicznym.

3. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177035N na odcinku Lega Chełchy”
Umowa nr 28/2021//A/338/47 z dnia 10.06.2021r., aneks nr 1 zawarty 16.12.2021r.
Dofinansowanie – 5 310 232,20 zł
Całkowita wartość zadania – 7 586 046,00 zł

Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącej drogi gminnej nr 177035N z przejściami dla pieszych i przystankiem komunikacyjnym oraz oświetleniem drogowym. Zostanie zastosowane rondo lub mini rondo na skrzyżowaniu odcinków drogi gminnej.

4. „Budowa drogi gminnej nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej nr 177043N w miejscowości Straduny”
Umowa nr 28/2021/A/334/71 z dnia 10.06.2021r., aneks nr 1 zawarty 16.12.2021r.
Dofinansowanie – 550 250,00 zł
Całkowita wartość zadania – 1 384 600,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej nr 177043N oraz budowę drogi gminnej nr 177046N. Oprócz wykonania nawierzchni jezdni głównej oraz nawierzchni zjazdów na odcinku drogi nr 177043N przewidziana jest budowa chodnika, przejścia dla pieszych, progu zwalniającego oraz montaż oświetlenia drogowego, natomiast w ramach budowy drogi nr 177046N zaplanowano montaż oświetlenia drogowego.

5. „Budowa drogi gminnej nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny”
Umowa nr 28/2021/A/336/125 z dnia 29.07.2021r., aneks nr 1 zawarty 16.12.2021r.
Dofinansowanie – 634 250,00 zł
Całkowita wartość zadania – 1 494 500,00 zł

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej nr 177049N o długości ok 443 m.b. z przejściami dla pieszych i oświetleniem drogowym. Planowane jest także wykonanie nowych odcinków odwadniających drogę.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wcześniej Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg funkcjonował jako Fundusz Dróg Samorządowych. W ramach FDS zrealizowano w Gminie Ełk szereg inwestycji drogowych, o których można przeczytać poniżej.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Aktualizacja wartości umów – edycja 2019:

  1. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Ełk Osada”

Umowa nr 28/2019/B/222 z dnia 23.09.20189r., aneks nr 1 z dnia 30.12.2019r., aneks nr 2 z dnia 20.07.2021r.

Dofinansowanie – 2 775 866,15 zł

Całkowita wartość zadania  – 5 705 007,44 zł

  1. „Przebudowa drogi gminnej Małkinie – Woszczele”

Umowa nr 28/2019/B/219 z dnia 23.09.2019r., aneks nr 1 z dnia 30.12.2019r.

Dofinansowanie – 1 629 038,50 zł

Całkowita wartość zadania – 3 258 077,00 zł

  1. „Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany – Maleczewo”

Umowa nr 28/2019/B/220 z dnia 23.09.2019r., aneks nr 1 z dnia 30.12.2019r.

Dofinansowanie – 1 197 082,00 zł

Całkowita wartość zadania 2 394 164,00 zł

Aktualizacja wartości umów – edycja 2020:

  1. „Przebudowa drogi gminnej Sordachy- Regielnica”

Umowa nr 28/2020/A/230/122 z dnia 10.08.2020r., aneks nr 1 z 30.12.2020r.

Dofinansowanie – 1 704 297,31 zł

Całkowita wartość zadania – 3 408 594,63 zł

  1. „Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Karbowskie”

Umowa nr 28/2020/A/231/112 z dnia 10.08.2020r., aneks nr 1 z dnia 30.12.2020r.

Dofinansowanie – 1 088 262,12 zł

Całkowita wartość zadania – 2 176 524,25 zł

  1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie”

Umowa nr 28/2020/A/229/118 z dnia 10.08.2020r., aneks nr 1 z dnia 30.12.2020r.

Dofinansowanie – 750 487,37 zł

Całkowita wartość zadania – 1 500 974,75 zł

—————–

Główny cel projektów realizowanych dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych to podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych. Zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej. Bardzo ważna jest też poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej oraz poprawa i zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, jak również wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

23 grudnia 2020

Podpisane umowy na przebudowę kolejnych dróg w Gminie Ełk

16 września 2020
Kolejne inwestycje drogowe z dofinansowaniem rządowym

11 marca 2020
Ruszyła rozbudowa i przebudowa ulicy Olsztyńskiej w sołectwie Ełk Osada

30 grudnia 2019
Zaprojektują i wybudują drogę Barany – Maleczewo

23 grudnia 2019
Ełk Osada: będzie rozbudowa ulicy Olsztyńskiej!

20 grudnia 2019
Podpisano umowę na przebudowę drogi Małkinie – Woszczele

23 września 2019
Ponad 7 milionów złotych na drogi w Gminie Ełk

5 września 2019
Przebudowa dróg Barany – Maleczewo, Małkinie – Woszczele i ulicy Olsztyńskiej dofinansowana przez rząd

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Ełk Osada”
DOFINANSOWANIE: 2 790 196,76 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 705 007, 44 zł

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany- Maleczewo”
DOFINANSOWANIE: 1 196 918,62 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 393 837, 25 zł

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele”
DOFINANSOWANIE: 1 628 603,50 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 257 207,00 zł

image_pdfimage_print

Jak dawniej bywało Załatw przez podatki.gov.pl PPGR 50plus Rozmawiaj i reaguj Informacje dla uchodźców wojennych oTU UZALEŻNIONYM Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP