złóż wniosek o dowód osobisty


Kto składa wniosek o dowód osobisty?
Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:
• ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
• wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.
Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:
• kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
• jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
• jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:
– o dziecka do 18. roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być),
– o innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty?
Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:
• masz ukończone 18 lat,
• zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
• zmienił się twój wygląd, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,
• twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,
• certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione, bo na przykład minął termin zawieszenia.
Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.
NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

Kiedy możesz wyrobić dowód osobisty?
Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:
• twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód z warstwą elektroniczną,
• masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
• nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).
Więcej informacji na temat certyfikatów na stronie www.obywatel.gov.pl.

Co przygotować?
• wniosek o wydanie dowodu osobistego – pobierz. Wniosek jest dostępny również w urzędzie gminy. W urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony wniosek z systemu,
• jeśli chcesz mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, zaznacz to we wniosku; informacje o podpisie osobistym znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl
• kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym i — jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy — odpowiednie zaświadczenie – wymogi fotografii,
• dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport — jeśli był wydany,
• dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość — jeśli jesteś osobą, która dostała polskie obywatelstwo.

Co to jest podpis osobisty?

Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.
Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.

Gdzie złożyć wniosek?
W dowolnym urzędzie gminy — niezależnie od miejsca zameldowania. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia z numer wniosku.
W Urzędzie Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, parter budynku, pokój numer 02.
W uzasadnionych przypadkach, kiedy wnioskodawca nie może złożyć wniosku w urzędzie, ponieważ nie pozwala na to np. stan zdrowia, niepełnosprawność, organ gminy zapewnia przyjęcie takiego wniosku w miejscu pobytu tej osoby.
Dodatkowe informacje tel. 87 619 45 02 lub 87 619 45 03.

Opłaty
Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać?
Do 30 dni. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach, o czym zostaniesz poinformowany.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty?
Dowód odbierasz w urzędzie, który przyjął twój wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód osobiście. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty, weź go ze sobą do urzędu.
Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął twój wniosek.
Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A lub pod numerem tel. 87 619 45 02/03.
Podczas odbioru dowodu można ustalić kody PIN:
• do logowania — 4-cyfrowy kod PIN 1,
• do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).
Można to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kodach PIN, na przykład jak je później zmienić, albo o kodzie PUK, przeczytaj informacje na stronie edowod.gov.pl.
Razem z dowodem otrzymuje się kod PUK do niego. Można nie odebrać kodu. Kod będzie przechowywany w urzędzie, który wydał dowód osobisty.
Jeśli twój dowód odbiera pełnomocnik, to i tak musisz osobiście przyjść do urzędu, jeśli chcesz:
• ustalić kod lub kody PIN,
• odebrać kod PUK.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy?
Możesz to zrobić przez internet na stronie www.obywatel.gov.pl – należy podać numer wniosku.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/dowody-osobiste/zloz-wniosek-o-dowod-w-urzedzie/