E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Informacje o nim możesz znaleźć na www.edowod.gov.pl
Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, należy go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego w urzędzie stanu cywilnego.

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka?
• jeden z rodziców,
• opiekun prawny,
• kurator.
Dzieci powyżej 5. roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.
Dzieci do 18. roku życia nie muszą posiadać dowodu osobistego.
Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, muszą mieć dowód osobisty.
Dowód albo paszport dla dziecka jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terenie Polski.
W Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, parter budynku, pokój numer 02.
W uzasadnionych przypadkach, kiedy wnioskodawca nie może złożyć wniosku w urzędzie, ponieważ nie pozwala na to np. stan zdrowia, niepełnosprawność, organ gminy zapewnia przyjęcie takiego wniosku w miejscu pobytu tej osoby.
Dodatkowe informacje tel. 87 619 45 02 lub 87 619 45 03.

Opłaty
Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować?
• wniosek o wydanie dowodu osobistego – pobierz, wniosek jest dostępny również w urzędzie gminy; w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
• jeśli w e-dowodzie dziecka ma być zamieszczony podpis osobisty, należy zaznaczyć to we wniosku – podpis jest zamieszczany w e-dowodzie w przypadku, gdy dziecko ma ukończone 13 lat – taki podpis będzie ważny dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.edowod.gov.pl
• zdjęcie dziecka – wymagania fotografii,
• swój dowód osobisty lub paszport,
• dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka — jeśli je posiada.

Co to jest podpis osobisty?
Podpis osobisty — zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.
Zdecyduj, czy dziecko ma go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.

Ile będziesz czekać?
Do 30 dni. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach, , o czym zostaniesz poinformowany.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty?
Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze pokaż swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli takie posiada.
Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek dla dziecka.
Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5. roku życia, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem).
Dowód możesz odebrać samodzielnie też wtedy, jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5. roku życia w jego obecności.
Dowód może także odebrać samodzielnie osoba, dla której go wydano, jeśli ma ona ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na przykład dziecko, które ukończyło 13 lat.
Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.
Podczas odbioru dowodu dziecko, które miało skończone 13 lat w chwili składania wniosku, może ustalić kod PIN do logowania — 4-cyfrowy kod PIN 1.
Dziecko może ustalić też kod PIN do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole). Podpis ten będzie ważny dopiero, gdy dziecko skończy 18 lat.
Mogą też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kodach PIN, na przykład jak je później zmienić, albo o kodzie PUK, przeczytaj informacje na stronie edowod.gov.pl.
Razem z dowodem dziecko, które miało 13 lat w chwili składania wniosku, dostaną kod PUK do niego. Mogą też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na nich w urzędzie, który wydał ich dowód osobisty.
Nie możesz samodzielnie jako rodzic, kurator czy opiekun prawny ustalić kodów PIN i odebrać kodu PUK. Może to zrobić tylko osoba, dla której wydano dowód.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy?
Możesz to zrobić przez internet na stronie www.obywatel.gov.pl — należy podać numer wniosku, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku

Ważność dowodu osobistego
Dowód dla dziecka jest ważny:
• 5 lat — jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat,
• 10 lat — jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia