Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez internet.
Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni twój dowód.

Możesz unieważnić każdy swój dowód — zarówno e-dowód, jak i dowód wydany przed 4 marca 2019 roku.
Jeśli myślisz, że twój dowód jeszcze się odnajdzie możesz czasowo zawiesić swój dowód i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku.

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego?
Każdy, kto zgubił swój dowód osobisty, kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu.
Jeżeli twój dowód osobisty został ukradziony, wystarczy, że zgłosisz to na policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia policji.
Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego — złóż wniosek o nowy dowód.

Gdzie złożyć formularz?
W dowolnym urzędzie gminy — niezależnie od miejsca zameldowania.
W Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, parter budynku, pokój numer 02

Opłaty
Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować?
• Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – pobierz ,
• dowód osobisty — jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,
• inny dokument tożsamości, na przykład paszport — jeśli go posiadasz.

Ile będziesz czekać?
Urzędnik od razu unieważni twój dowód osobisty. Dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, które jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.
Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe
Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł — zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.
Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego.
Zgłoszenia można dokonać pod numerem telefonu: 828 828 828
Dodatkowe informacje na stronie www.zastrzegam.pl

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.)

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia