Zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenia dowodu osobistego
Jeżeli nie możesz znaleźć swojego e-dowodu, możesz zawiesić jego ważność na 14 dni kalendarzowych. Dzięki temu nikt niepowołany nie będzie mógł go używać. Kiedy odnajdziesz dowód – od razu cofnij zawieszenie. Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawieszenia, twój dowód zostanie unieważniony.
W tej usłudze możesz zgłosić lub cofnąć zawieszenie tylko swojego e-dowodu (dowodu z warstwą elektroniczną wydanego po 4 marca 2019 roku).

Co oznacza zawieszenie dowodu?
Zawieszony dowód jest czasowo nieważny. Zawieszone zostają wszystkie certyfikaty w dowodzie i sam dowód. Nie możesz używać dowodu w tym czasie.
Wszystkie przypadki użycia twojego dowodu w czasie zawieszenia będą nieważne — nawet po cofnięciu zawieszenia. Na przykład jeśli masz w swoim dowodzie podpis osobisty i ktoś użyje go po zawieszeniu dowodu, taki podpis nie będzie ważny.
Jeśli masz w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, skontaktuj się z tym dostawcą. Usługa nie zawiesza tego podpisu.

Co oznacza cofnięcie zawieszenia dowodu?
Twój dowód i wszystkie certyfikaty — na przykład certyfikat podpisu osobistego — odzyskują ważność. Możesz używać swojego dowodu.

Kto może zawiesić dowód lub cofnąć zawieszenie dowodu?
Każdy, kto ma dowód z warstwą elektroniczną (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku.

Kiedy zawiesić dowód?
Zawieś swój dowód, jeśli przypuszczasz, że wkrótce się odnajdzie. Maksymalny czas zawieszenia to 14 dni kalendarzowych.
NIE zawieszaj dowodu, jeśli masz pewność, że już się nie odnajdzie. W takim przypadku zgłoś utratę dowodu.

Kiedy cofnąć zawieszenie dowodu?
Cofnij zawieszenie swojego dowodu od razu, gdy go odzyskasz. Masz na to 14 dni kalendarzowych od zawieszenia.
Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawieszenia — twój dowód zostanie unieważniony na zawsze. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Gdzie złożyć formularz?
W dowolnym urzędzie gminy.

Opłata
Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować?
• formularz zgłoszenia zawieszenia – pobierz lub formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia – pobierz ,
• inny dokument tożsamości, na przykład paszport — jeśli go posiadasz.

Ile będziesz czekać?
Urzędnik od razu zarejestruje twoje zgłoszenie. Dostaniesz zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia.
Zaświadczenie od urzędnika nie jest dokumentem tożsamości.
Więcej informacji o e-dowodzie znajdziesz na stronach: www.edowod.gov.pl, www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400)

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia