Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) w Urzędzie Gminy Ełk wyznaczony został zespół do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy przede wszystkim:
• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępnie do usług świadczonych przez Urząd,
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
• monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Zespół ds. dostępności w Urzędzie Gminy Ełk:
Tomasz Makowski – koordynator dostępności, tel. 87 6194500
Michał Tyszkiewicz – dostępność cyfrowa
Krzysztof Bronakowski – dostępność architektoniczna
Elżbieta Dudziuk – dostępność informacyjno-komunikacyjna

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia