wniosek do wójta gminy o dofinansowanie

wniosek_dofinansowanie_gmina_elk

 

wniosek o patronat honorowy wójta

wniosek_patronat_gmina_elk

 

działalność gospodarcza

CEIDG-1_v1.06z założenie działalności

 

podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości

INRL – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

podatki i opłaty lokalne – podatek rolny

INRL – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik do deklaracji na podatek rolny

 

podatki i opłaty lokalne – podatek leśny

INRL – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik do deklaracji na podatek leśny

 

podatki i opłaty lokalne – podatek od środków transportowych

DT-1 – DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1A zalacznik do deklaracji DT-1 o posiadanych srodkach transportowych

 

meldunki

WSO_zgloszenie_pobytu_stalego_16lutego2016

wniosek_zgloszenie_pobytu_czasowego

WSO_zgloszenie_wymeldowania_pobyt_staly_10lutego2016

WSO_zgloszenie_wymeldowania_pobyt_czasowy_10lutego2016

WSO_zgloszenie_wyjazd_poza_granice_10lutego2016

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy

 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży

Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacje przyjeć

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Zgloszenie zmian stanu faktycznego i prawnego

 

dowody osobiste

Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego

 

karta dużej rodziny – rodzina 3+

wniosek_o_kdr_zalacznik_nr_2_2_020215

 

konkurs ofert

Zarządzenie Wójta Gminy Ełk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 340

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 340

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 340

 

ochrona środowiska

wniosek na wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

 

życzenia na Dzień Sołtysa

Gmina Ełk

Życzenia ARiMR

 

konkursy i ogłoszenia

  • ogłoszenie z dnia 14.03.2016 r.

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty

formularz wniesionych uwag do oferty

  • ogłoszenie z dnia 14.03.2016 r.

Zarządzenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia