Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Coraz bliżej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 65

17 marca 2020, godz. 18:37 (Aktualizacja: 17 marca 2020, godz. 18:40)

Wójt Tomasz Osewski od kilku lat zabiegał o utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 65. Wszystko wskazuje na to, że te zabiegi już wkrótce przyniosą wymierny skutek. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do wykonania drogi rowerowej,

– Przypomnę, że wystąpiłem do GDDKiA m.in. o zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od granicy powiatu oleckiego do miasta Ełku i dalej w kierunku Prostek, głównie ze względu na wzmożony ruch, częstotliwość zdarzeń drogowych na tej trasie i turystyczny charakter regionu – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

GDDKiA po analizie uznała za zasadne odseparowanie pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów na odcinkach Janisze – Ełk oraz Ełk – Nowa Wieś Ełcka i na tych odcinkach został zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy.

Na początek prace budowlane obejmują humusowanie terenu po drogę rowerową, czyli zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię