Bezpłatne poradnie i badania dla pacjentów z Gminy Ełk


Cztery poradnie: kardiologiczna, ginekologiczno-położnicza, neurologiczna, a także pulmonologiczna czekają na pacjentów z Gminy Ełk. Te właśnie poradnie w ramach gminnej przychodni zdrowia funkcjonują w dawnej siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku. Przypomnijmy, że wójt Tomasz Osewski podpisał w sierpniu umowę z Ełckim Centrum Zdrowia Ełkmed i na jej podstawie Ełkmed, mieszczący się przy ul. Mickiewicza 40 w Ełku, świadczy usługi medyczne mieszkańcom Gminy Ełk.

Warto wspomnieć, że, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę z przychodni Ełckie Centrum Zdrowia EłkMed mieszkańcy Gminy Ełk mogą wykonać bezpłatne badania diagnostyczne. Wójt zawarł umowę na wykonywanie następujących badań:

 • spirometria,
 • RTG klatki piersiowej,
 • echo serca,
 • holter,
 • cytologia,
 • morfologia krwi z rozmazem,
 • mocz – badanie ogólne,
 • płytki krwi,
 • glukoza,
 • LDL,
 • HDL,
 • trójglicerydy,
 • cholesterol całkowity,
 • żelazo.

Każda poradnia jest czynna przez dwie godziny po dwa dni w tygodniu. Wszyscy pacjenci powinni pamiętać, że przed każdą wizytą w przychodni należy się wcześniej zarejestrować telefonicznie pod numerem: 87 621 03 23. Zapisów można dokonać w godz. 8-18. Z usług gminnej przychodni mogą skorzystać osoby zameldowane w gminie Ełk, posiadające skierowanie od lekarza rodzinnego. Rejestrując się w przychodni należy wypełnić lub dostarczyć odpowiednie oświadczenie (kliknij tutaj).

Harmonogram pracy poradni w listopadzie 2017 r.

Poradnia ginekologiczno-położnicza (lek. Alicja Rutkowska):

 • 6 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 8 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 13 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 15 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 20 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 22 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 27 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 29 listopada – godz. 15.00-17.00

Poradnia pulmonologiczna (dr n. med. Jan Fabczak):

 • 2 listopada –  godz. 16.00-18.00
 • 6 listopada –  godz. 16.00-18.00
 • 8 listopada –  godz. 16.00-18.00
 • 13 listopada –  godz. 16.00-18.00
 • 15 listopada –  godz. 16.00-18.00
 • 20 listopada –  godz. 16.00-18.00
 • 22 listopada –  godz. 16.00-18.00
 • 27 listopada –  godz. 16.00-18.00
 • 29 listopada –  godz. 16.00-18.00

Poradnia kardiologiczna (lek. Helena Rewińska, lek. Urszula Kossowska i lek. Artur Kozaczek):

 • 7 listopada – godz. 8.00-10.00
 • 9 listopada – godz. 15.30-17.30
 • 13 listopada – godz. 11.00-13.00
 • 16 listopada – godz. 11.00-13.00
 • 20 listopada – godz. 11.00-13.00
 • 21 listopada – godz.  8.00-10.00  
 • 27 listopada – godz. 11.00-13.00
 • 28 listopada – godz. 15.30-17.30  

Poradnia neurologiczna (lek. Joanna Guz):

 • 2 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 7 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 9 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 14 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 16 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 21 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 23 listopada – godz. 15.00-17.00
 • 28 listopada – godz. 15.00–17.00
 • 30 listopada – godz. 15.00-17.00

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/bezplatne-poradnie-i-badania-dla-pacjentow-z-gminy-elk/