Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Aplikowałeś o komputer? Uzupełnij dokumenty

22 listopada 2021, godz. 13:31

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, dotyczącym zakupu komputerów dla dzieci, wnucząt i prawnucząt osób pracujących w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Gmina Ełk informuje, że istnieje konieczność dostarczenia dokumentów poświadczających zatrudnienie dziadków/pradziadków w PPGR przez te osoby, które do oświadczenia nie załączyły żadnego dokumentu potwierdzającego to zatrudnienie. Obowiązek ten wynika z informacji zamieszczonej w generatorze wniosków przez Operatora Konkursu Granowego 19 listopada 2021 roku. Nie złożenie wspomnianych dokumentów skutkować będzie z dużym prawdopodobieństwem odmową przyznania finansowania na zakup komputera dla takiej osoby.

Wniosek Gminy Ełk o zakup komputerów został złożony zgodnie z regulaminem konkursu 5 listopada 2021 roku. Operator Konkursu Grantowego 19 listopada 2021 roku poinformował jak niżej:
„Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że złożone przez Państwa dokumenty zostały przekazane do oceny w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Z uwagi na konieczność doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej informujemy, że złożona przez Państwa dokumentacja wymaga uzupełnienia. Uprzejmie prosimy, z uwzględnieniem zapisów w § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, o dokonanie weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

(…) Jednocześnie należy pamiętać, że złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. W związku z powyższym prosimy tu o szczególną uwagę przy sprawdzaniu przez Państwa dokumentów. Informujemy, że zweryfikowane i uzupełnione zestawienie należy przekazać w ciągu 30 dni kalendarzowych, tj. do dnia 16.12.2021 r. do godziny 16.00 poprzez Generator Wniosków Grantowych. W przypadku wystąpienia różnic w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku, uprzejmie prosimy o dokonanie korekty w taki sposób, aby złożone oświadczenie oraz wniosek o powierzenie grantu były spójne”.

image_pdfimage_print

Woszczele Punkt przeciw przemocy PomagamUkrainie Informacje dla uchodźców wojennych Ukraina Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019