Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą


„Ludzie, których kochamy,
zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci
Aliny Gowin
– Matki Jarosława Gowina, przyjaciela Gminy Ełk,
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Panu Premierowi i pogrążonej w żałobie Rodzinie 
w imieniu własnym,
radnych i mieszkańców Gminy Ełk
przesyłam najgłębsze wyrazy współczucia.

Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/17101-2/