11 marca - Ogólnopolski Dzień Sołtysa


W związku z Ogólnopolskim Dniem Sołtysa chciałbym złożyć w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Gminy Ełk wszystkim sołtysom z Gminy Ełk najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności, zarówno w życiu osobistym, jak  i zawodowym.

Nadchodzące Święto jest przede wszystkim okazją do złożenia słów uznania dla Państwa ciężkiej pracy na rzecz swojego Sołectwa oraz  za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności.

Pragnę podziękować także za zaangażowanie w codzienną pracę, trud, wysiłek i konsekwencję w działaniach.

Życzę, aby dążenia do realizacji zamierzonych celów nie napotykały przeszkód, a przede wszystkim zapewniały zadowolenie i satysfakcję z pełnionej funkcji.

Tomasz Osewski

Wójt Gminy Ełk

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/11-marca-ogolnopolski-dzien-soltysa/