Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Zostań członkiem Komitetu Sterującego związku ZIT MOF Ełk

10 maja 2019, godz. 10:16

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (Związek ZIT MOF Ełk), w skład którego wchodzą Gmina Ełk i Miasto Ełk, ogłasza nabór kandydatów do Komitetu Sterującego. Nabór dotyczy obsadzenia dwóch miejsc w 9-osobowym Komitecie: 1 przedstawiciel sektora społecznego (wraz z zastępcą), 1 przedstawiciel sektora biznesu (wraz z zastępcą).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są narzędziem oferowanym w systemie rozwoju regionalnego w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wprowadził ten instrument do planowania rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku. W przypadku MOF Ełk, finansowanie ZIT zapewnione jest w wysokości 19 mln euro (fundusze UE + budżet państwa) na realizację projektów z zakresu rozwoju komunikacji miejskiej, modernizacji infrastruktury drogowej, rewitalizacji, wsparcia instytucji kultury, włączenia społecznego.

Udział w pracach Komitetu Sterującego ZIT daje możliwość wpływu na wydatkowanie tych środków i wybór projektów. Ponadto, w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji ZIT w kolejnej perspektywie finansowej funduszy unijnych na lata 2021-2027, członkowie Komitetu będą brali udział w planowaniu wsparcia dla MOF Ełk na ten okres.

Do najważniejszych zadań Komitetu należy m.in.:
• udział w procesie oceny i wydawania rekomendacji dla projektów zamierzających się ubiegać o dofinansowanie z instrumentu ZIT bis Ełk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
• udział w programowaniu RPO WiM w zakresie ZIT,
• przygotowanie/opiniowanie harmonogramu ogłaszania konkursów, kryteriów wyboru projektów i innych dokumentów związanych z wdrażaniem instrumentu ZIT bis Ełk,
• udział w realizacji Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk do roku 2025, jej monitorowaniu, wprowadzaniu zmian i długoterminowym zarządzaniu.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej ZIT MOF Ełk (kliknij tutaj).

image_pdfimage_print

Woszczele – dożynki 2019 Andrzej Duda w Chełchach Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP