Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Zobacz wyniki otwartego konkursu ofert

5 kwietnia 2016, godz. 14:07 (Aktualizacja: 5 kwietnia 2016, godz. 14:09)

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk na 2016 rok w zakresie: pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Oto zakres zadań i wybrane oferty:

Pomoc społeczna – Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku, 19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10     

Zadanie do realizacji: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej”

Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 31.12.2016 r.

Kwota dotacji: 15.000,00 złotych.

 

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: „Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturowej, służącej integracji społeczności lokalnej” – Stowarzyszenia ADELFI w Ełku, ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk

Zadanie do realizacji: „Alternatywna droga do sukcesu”

Termin realizacji zadania: od daty podpisania Umowy do 31.12.2016 r.

Kwota dotacji: 15.000,00 złotych.

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień” – Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku, ul. Sikorskiego 7A,  19-300 Ełk

Zadanie do realizacji: „Szkółka Kolarska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej”

Termin realizacji zadania: od daty podpisania Umowy do 31.12.2016 r.

Kwota dotacji: 6.000,00 złotych.

 

Przeczytaj zarządzenie nr 356/2016 Wójta Gminy Ełk z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert kliknij tutaj

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię