Zgłoś swoje dziecko na półkolonie


150 miejsc przygotowała Gmina Ełk i Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku na półkoloniach, które rozpoczną się 8 sierpnia i potrwają do 17 sierpnia. W wypoczynku udział wziąć mogą dzieci rolników i dzieci z terenów wiejskich z Gminy Ełk i Powiatu Ełckiego. W półkoloniach, które odbywać się będą w  Bursie Szklonej w Ełku, ul. Sikorskiego 7A, wziąć mogą udział dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat. Koszt kolonii 100 zł.

Do wypoczynku zostanie zakwalifikowanych 100 dzieci rolników oraz 50 uczestników ze środowisk wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem osiedli popegeerowskich, których rodzice nie opłacają składek w KRUS. Do uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku będą zakwalifikowane bezpłatnie dzieci, których rodzice mają najniższe dochody przypadające na jednego członka rodziny, wg dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej lub posiadają Kartę dużej rodziny.

Organizator zapewnia wyżywienie, opiekę pedagogiczną, medyczną, transport z miejsca zamieszkania do miejsca wypoczynku, atrakcyjny program kulturalno-oświatowy oraz zajęcia dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Dokumentami niezbędnymi do wpisania dziecka na listę uczestników półkolonii są: wypełniona karta uczestnictwa, zaświadczenie z oddziału KRUS, ewentualnie zaświadczenie o spełnianiu wymogów do korzystania z pomocy z GOPS w przypadku bezpłatnego korzystania z wypoczynku. Wpłatę należy dokonać na konto: Gminne Zrzeszenie  LZS w Ełku nr  05 9331 0004 0000 0010 7637 0002 z dopiskiem darowizna na organizację półkolonii Ełk 2016. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych  oraz dostarczenie lub przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów.

Dodatkowe informacje: Tomasz Bartnik, tel. 516 106 667 lub 87 619 45 34, Urząd Gminy Ełk,  pok. 31.

Pobierz kartę zgłoszeniową – kliknij tutaj

 

 

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/zglos-swoje-dziecko-na-polkolonie/