Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Zapraszamy na konferencję dla przedsiębiorców

24 czerwca 2016, godz. 12:17

Skąd brać środki na finansowanie innowacji? Tej kwestii w dużej mierze będą poświęcone tematy konferencji pt. Innowacje w firmach – dotacyjne i pozadotacyjne formy finansowania inwestycji w MŚP, na którą zaprasza Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie.

Konferencja odbędzie się 29 czerwca 2016 r. o godz. 10 w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A (Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji).

Celem konferencji będzie zaprezentowanie możliwości wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Omówione zostaną też opcjonalne formy finansowania inwestycji z instrumentów zwrotnych oraz wsparcie działalności eksportowej przedsiębiorstw. Podczas konferencji eksperci udzielać będą indywidualnych konsultacji.

Konferencja zbiega się z terminami ogłoszenia konkursów w ramach Poddziałania Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, tj.: poddziałanie 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług” – schemat B; poddziałanie 1.4.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”; poddziałanie 1.4.4 „Internacjonalizacja MŚP” – koordynowanych przez WMARR S.A. w Olsztynie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres cwipi@wmarr.olsztyn.pl lub i.zaleska@wmarr.olsztyn.pl albo faxem na numer: 89 521 12 60 do 27 czerwca 2016 r.

Zapoznaj się z programem konferencji  – kliknij tutaj

Formularz zgłoszeniowy – pobierz tutaj

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię