Zakopane czeka na dzieci z Gminy Ełk


Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku przy współudziale Gminy Ełk i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pojezierze Ełckie” organizuje zimowisko dla dzieci rolników i mieszkańców wsi w Zakopanem.

– Pierwszy turnus odbędzie się w terminie od 19 do 27 stycznia 2018 – mówi Tomasz Bartnik, organizator zimowiska. – W Domu wypoczynkowym „U Franka” zakwaterujemy 100 dzieci. W tym samym miejscu zaplanowaliśmy drugi turnus, od 20 do 28 stycznia, dla 50 dzieci.

Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które w dniu wyjazdu nie ukończyły 16 lat, których co najmniej jedno z rodziców (lub prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

– Organizator zapewnia całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym – wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę medyczną, ubezpieczenie, atrakcyjny program i wycieczki – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie LZS Ełk (kliknij tutaj) oraz dostarczenia lub przesłania kompletu dokumentów w terminie 7 dni roboczych od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z KRUS na adres: Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, z dopiskiem „Zimowisko 2018”. 

– W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Tomaszem Bartnikiem, przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku, koordynatorem organizacji zimowego wypoczynku – dodaje Tomasz Osewski.
Telefony kontaktowe do koordynatora wyjazdu: tel. 508863211, 516106667, 876194534.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/zakopane-czeka-na-dzieci-z-gminy-elk/