Zakończyła się przebudowa drogi Barany – Nowa Wieś Ełcka


Dziś nastąpił odbiór techniczny przebudowanej drogi gminnej Barany – Nowa Wieś Ełcka. Blisko dwukilometrowa trasa doczekała się przebudowy również dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Przebudowa trasy Barany – Nowa Wieś Ełcka objęła budowę nowej nawierzchni jezdni dróg, zjazdów indywidualnych i publicznych, ciągów pieszo-rowerowych, zatoki autobusowej, a także budowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Wykonano oznakowanie pionowe i poziome, choć jeszcze będą pewne kosmetyczne poprawki.

Przed remontem trasę Barany – Nowa Wieś Ełcka stanowiły drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej. Teraz uczestnicy ruchu drogowego mogą już korzystać z dróg o nawierzchni utwardzonej bitumicznej i z kostki brukowej betonowej. Inwestycja pochłonęła blisko 2 miliony złotych. Głównym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Ełku.

W odbiorze technicznym uczestniczyli m.in. Wójt Tomasz Osewski, przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Beata Lisowska i sołtys wsi Barany Krzysztof Sypitkowski.

Tak było:

Tak jest:

Pozostałe zdjęcia z dzisiejszego odbioru technicznego drogi Barany – Nowa Wieś Ełcka:

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/zakonczyla-sie-przebudowa-drogi-barany-nowa-wies-elcka/