Wymieniono znaki w Bieniach, Buczkach, Chrzanowie, Krokociach, Mołdziach i Szeligach


Około 51,5 tys. złotych pochłonęła tegoroczna wymiana zniszczonych lub nieodpowiednich znaków drogowych na terenie Gminy Ełk.

– Dostarczenie oraz montaż znaków drogowych wykonaliśmy w tym roku w ramach bieżącego utrzymania oznakowania dróg gminnych oraz realizacji Funduszu Sołeckiego na 2017 rok – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Z Funduszu Sołeckiego znaki drogowe zostały zamontowane w następujących sołectwach: Bobry, Chruściele, Janisze, Kałęczyny, Karbowskie, Lepaki, Malinówka, Mostołty, Nowa Wieś Ełcka, Konieczki, Piaski, Siedliska, Straduny, Suczki, Śniepie. W ramach bieżącego utrzymania wymieniono znaki m.in. w Bieniach, Buczkach, Chrzanowie, Krokociach, Mołdziach i Szeligach.

Tak było w Bieniach:

Tak jest w Bieniach:

 

Tak było w Buczkach:

Tak jest w Buczkach:

Tak było w Chrzanowie:

Tak jest w Chrzanowie:

Tak było w Krokociach:

Tak jest w Krokociach:

Mołdzie:

Tak było w Szeligach:

  

Tak jest w Szeligach:

 

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/wymienione-znaki-w-bieniach-buczkach-chrzanowie-krokociach-moldziach-i-szeligach/