Wybory sołtysa w Maleczewie przesunięte o kilka dni


Nastąpiła zmiana terminu zebrania sołeckiego w Maleczewie. W pierwotnym terminie zebranie, na którym zostanie wybrany sołtys na kolejną kadencję miało się odbyć 7 lutego. Z przyczyny losowej, niezależnej od Gminy Ełk, spotkanie zostało przełożone na wtorek, 12 lutego o godz. 14.00. Miejsce zebrania pozostaje bez zmian: u sołtysa.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/wybory-soltysa-w-maleczewie-przesuniete-o-kilka-dni/