Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Wójt wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego

28 listopada 2018, godz. 10:13

W Urzędzie Gminy Ełk 27 listopada 2018 r. odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Z rąk Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego otrzymała go,  po złożeniu uroczystego ślubowania, nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej – Justyna Nowicka.

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy Ełk. Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.

– Serdecznie gratuluję uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – powiedział Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.- Życzę satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

image_pdfimage_print

Wybory sołtysa i rad sołeckich Ja w internecie Wybieram wybory zgłoś awarię Zaproszenie na Dożynki 2018 ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+