Wkrótce ruszą zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach


Gmina Ełk wraz z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku rozpoczyna realizację projektu „Zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych na terenie Pojezierza Ełckiego”. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Ełk.

Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach będą się odbywały bezpłatnie po zajęciach szkolnych i dni wolne od nauki na lodowiskach w Ełku i Giżycku (Mazurskie Centrum Sportów Lodowych).

– W zajęciach mogą wziąć udział dzieci ze szkół Gminy Ełk, z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjalnych – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Przewidujemy udział około 240 osób w projekcie.

Organizator zabezpieczy transport, niezbędny sprzęt sportowy oraz instruktora. Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela koordynator projektu – Tomasz Bartnik pod numerami telefonu 508863211 lub 876194534.

– Celem projektu jest podjecie nowych innowacyjnych działań pobudzających i integrujących wszystkie środowiska do podejmowania inicjatyw zwiększających uczestnictwo dzieci i młodzieży wiejskiej w szeroko rozumianych aktywnych formach kultury fizycznej, w tym promujących najlepsze rozwiązania w zakresie wykorzystania i zagospodarowania istniejących obiektów sportowych – dodaje koordynator. – Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży wiejskiej stanowią alternatywę dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych i wypoczynku przed telewizorem lub przy komputerze.

Karta kwalifikacyjna (kliknij).

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/wkrotce-rusza-zajecia-nauki-i-doskonalenia-jazdy-na-lyzwach/