Warto tworzyć takie projekty


Zakończyła się realizacja projektu „Lokalnie dla niepodległej”. Finałem było wystawienie w Bibliotece Publicznej Gminy Ełk w Nowej Wsi Ełckiej widowiska słowno-muzycznego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które było połączone z wykładem historycznym poprowadzonym przez Rafała Wilczewskiego. Jednak głównym celem projektu była integracja mieszkańców Nowej Wsi Ełckiej. Uczestnicy – a było ich około trzydziestu, w różnym wieku, uczestniczyli w wielu próbach do tego wydarzenia, na których to został dobrany odpowiedni repertuar muzyczny, teksty oraz wiersze o pasującej tematyce. Ćwiczony był warsztat wokalno-instrumentalny. Co ciekawe, instrumentalistami w tym projekcie byli również mieszkańcy Nowej Wsi Ełckiej.

W ramach projektu odbyły się także warsztaty plastyczne, na których to dzieci i młodzież tworzyli różnymi technikami prace o tematyce patriotycznej. Sami uczestnicy wspólnymi siłami przygotowali dekorację na uwieńczenie swojej pracy. Na widowisko przybyło wiele osób, a brawa na stojąco potwierdziły, że warto tworzyć takie projekty i robić coś dobrego, nie tylko dla siebie, ale i innych w szczytnym celu.

Pomysłodawcami projektu oraz ich realizatorami byli instruktorzy Izabela Worm i Kamil Szejda, zaś koordynatorem Krzysztof Łapiński. Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”. Program „Działaj Lokalnie” finansowo wspierają również: Powiat Ełcki, Gmina Ełk, Miasto Ełk, Gmina Kalinowo, Gmina Prostki, Gmina Stare Juchy oraz Gmina Świętajno.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/warto-tworzyc-takie-projekty/