Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Trwa rekrutacja do szkół i przedszkoli

7 lutego 2019, godz. 15:13

Zapisy do samorządowych szkół podstawowych i przedszkoli potrwają do wtorku, 5 marca 2019 r. Do gminnych podstawówek z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie danej szkoły. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły lub z terenu innej gminy rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XLI/302/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 24 lutego 2017 r. (kliknij tutaj).

Jeśli zaś chodzi o przedszkola, to deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy składać w sekretariacie danej szkoły do 12 lutego 2019 r. Wnioski o przyjęcie do przedszkola publicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego należy składać w sekretariacie danej szkoły do 5 marca 2019 r. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Ełk rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XLI/302/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 24 lutego 2017 r. (kliknij tutaj).

Gminne placówki oświatowe:

  • Zespół Szkół Szkól Samorządowych w Stradunach, ul. T. Kościuszki 40, tel. 87 619 66 90
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Ełcka 18, tel. 87 619 74 25
  • Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach, ul. Szkolna 4, tel. 87 619 42 21
  • Szkoła Podstawowa im. L.A. Kaczyńskiego w Chełchach, Chełchy 26, tel. 87 621 11 78
  • Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach, Rękusy 17, tel. 87 610 23 23
  • Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich, Mrozy Wielkie 12, tel. 87 620 22 52
image_pdfimage_print

Andrzej Duda w Chełchach e-PIT Ja w internecie 2019 Certyfikat dla Gminy Ełk zgłoś awarię Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 ceidg