Przerwy w dostawie prądu w Nowej Wsi Ełckiej i Baranach

PGE Dystrybucja SA informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej w Gminie Ełk. W poniedziałek, 30 lipca w godz. [...]  czytaj wiecej

Budowa wodociągu. Przerwy w dostawie wody i ruchu drogowym

Wśród dziesiątek inwestycji gminnych są także te dotyczące sieci wodociągowej. Na ten rok zaplanowano m.in. realizację budowy wodociągu na trasie Barany – Nowa Wieś Ełcka. W związku z budową nowej sieci wodociągowej [...]  czytaj wiecej

Bezpłatne zajęcia z trenerem na trzynastu siłowniach w Gminie Ełk

Gmina Ełk proponuje na lato szereg inicjatyw rekreacyjnych, sportowych, artystycznych. Propozycje te kieruje nie tylko do najmłodszych, którzy przeżywają teraz wakacje. Przypominamy o nietypowych i bezpłatnych [...]  czytaj wiecej

Modernizacja oświetlenia w całej gminie – harmonogram prac do połowy sierpnia

Spółka Pollight, która podpisała umowę z Wójtem Gminy Ełk Tomaszem Osewskim na wykonanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Ełk wraz z zapewnieniem finansowania”, przedstawiła harmonogram [...]  czytaj wiecej

Letnia integracja mieszkańców na festynach i piknikach

Trwają wakacje. To dobry czas na integrację mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Ełk.W lipcu i sierpniu w całej gminie odbywają się różne festyny i pikniki. – Praktycznie w każdy weekend coś się [...]  czytaj wiecej

Przerwa w dostawie wody w siedmiu miejscowościach

W związku z modernizacją gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach: Barany, Szarejki, Chruściele, Mąki, Mącze, Szarek oraz Maleczewo we wtorek, 24 lipca 2018 roku nastąpi przerwa w dostawie wody. W Maleczewie [...]  czytaj wiecej

Nowy hydrant i zasuwa w Reglu

Na terenie Gminy Ełk hydranty czekały na wymianę wiele lat. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców następuje sukcesywna wymiana urządzeń, które w kilku przypadkach nie nadawały się już do użycia. – Nowe hydranty [...]  czytaj wiecej

Rusza konkurs FIO Warmia Mazury Lokalnie III

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w partnerstwie m.in. z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „Stopa” ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach programu mikrodotacji – Fundusz Inicjatyw [...]  czytaj wiecej

Przerwy w dostawie prądu w Rożyńsku

PGE Dystrybucja SA informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej w Gminie Ełk. W czwartek, 26 lipca w godz. [...]  czytaj wiecej

W sprawie pomocy dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby działań pomocowych dla rolników prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą, w których gospodarstwach wystąpiły szkody [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

 

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia