Szkoła Wierna Dziedzictwu w Woszczelach


Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach znalazła się w zaszczytnym gronie 35 szkół z województwa, które w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego otrzymały certyfikat „Szkoły Wiernej Dziedzictwu”. Nagrodę dla woszczelskiej placówki odebrała dyrektor Beata Kirycka i koordynator szkolny projektu Wioletta Łukaszewicz.

Kapituła konkursu po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły do otrzymania certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne, zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności, tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

– Nasza szkoła od lat promuje postawy patriotyczne i w dalszym ciągu będzie podejmowała działania doskonalące procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej – zapewnia Beata Krycka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/szkola-wierna-dziedzictwu-w-woszczelach/