Stratami na glebach lekkich zajmie się komisja


W związku z licznymi postulatami rolników naszej gminy, które były kierowane do Urzędu Gminy i Rady Gminy, Wojt Gminy Ełk Tomasz Osewski zwrócił się do Wojewody Warmińsko-Mazurskego o podjęcie działań pomocowych ze względu na suszę.

– Największe szkody jakie zgłaszali rolnicy, to brak drugiego i trzeciego pokosu traw – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Niesprzyjające warunki pogodowe utrzymujące się w miesiącach wegetacji roślin spowodowały duże straty w uprawach paszowych, zwłaszcza w trawach i kukurydzy.

Rolnicy prowadzący produkcję mleczną zgłaszają, że już uruchomili zapasy paszy, które były zgromadzone na okres zimowy. Spadek masy zielonej w uprawach paszowych jest w ok. 30-40 proc. w stosunku do roku 2018, zaś wykształcone kolby kukurydzy mają wielkość ok. 20-30 proc. kolb z poprzedniego sezonu wegetacyjnego.

– Biorąc pod uwagę apele rolników, jak i faktyczny stan upraw na polach w naszej gminie, poprosiłem wojewodę o podjęcie kroków umożliwiających uzyskanie przez rolników rekompensaty za utracone plony – dodaje Tomasz Osewski.

Znamy już odpowiedź Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Wkrótce ma zostać uruchomiona komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził w ósmym raporcie, że w naszej gminie zagrożenie suszą wystąpiło w uprawach kukurydzy na ziarno i kiszonkę.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/stratami-w-uprawach-paszowych-zajmie-sie-komisja/